Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació

ISSN electrònic: 2013-2255

La Revista d'Innovació i Recerca en Educació (REIRE) (Dipòsit legal B.54658-2008) és una publicació electrònica de la Secció de Recerca de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. La finalitat central d'aquesta publicació és esdevenir un espai de consulta i difusió de la recerca educativa, especialment de la recerca sobre docència en els diferents nivells i àmbits educatius.

La revista REIRE obre, de fet, una nova etapa, però continua la tasca iniciada amb el Butlletí LaRecerca, publicació electrònica trimestral de la Secció de Recerca que ha funcionat entre els anys 2005 i 2008.

Actualment REIRE està indexada a Latindex, RESH, DICEREDINEDULRICH'SDialnetIN-RECS, DOAJ i MIAR.

Sumari del darrer número:


Informació  |  Criteris editorials  |  Normes de publicació  |  Contacte

2016: Vol.: 9 Núm.: 1

Estudis i tendències

La cultura visual i els petits relats com a desafiaments per a l'educació artística (p. 1-10)
Sara Carrasco-Segovia, Rosario García-Huidobro-Munita
HTML (Castellano)
 

Articles de recerca

Instagram: una experiència de telecol·laboració australianocatalana (p. 11-28)
Andreu Pedró-García
HTML
 
La irrupció del màrqueting com a estratègia per capturar estudiants: publicitat i divulgació medial a l'educació superior xilena (p. 29-46)
Carlos-H. Wörner, Pedro Santander, Leticia Arancibia
HTML (Castellano)
 
Treballar i avaluar per competències en Ciències Socials en els centres d'Educació Secundària: realitat i problemàtica a la Regió de Múrcia (p. 47-61)
María-Begoña Alfageme-González, Alejandro Egea-Vivancos
HTML (Castellano)
 

Articles d'innovació

Projecte de recerca per a la definició i implementació de rúbriques d’avaluació de la competència transversal de treball en equip en els graus de la Facultat de Belles Arts (p. 62-86)
Bibiana Crespo, Eva Figueras-Ferrer, Marina Mascarella-Vilageliu, Anna Nualart i Torroja, Mar Redondo i Arolas, Joan Valle
HTML
 

Fitxes i articles metodològics

El mètode Delphi (p. 87-102)
Mercedes Reguant Álvarez, Mercè Torrado Fonseca
HTML (Castellano)
 

Ressenyes de llibres

Ressenya de: The “Reason” of Schooling. Historicizing Curriculum Studies, Pedagogy, and Teacher Education (p. 103-105)
Isidora Sáez-Rosenkranz
HTML (Castellano)
 

Ressenya de tesi doctoral

Ressenya de Tesi: Les actituds, coneixements i pràctiques dels docents de la ciutat de Esmeraldas (Equador) davant l'educació inclusiva. Un estudi exploratori (p. 106-113)
María-Luisa Montanchez-Torres
HTML (Castellano)