Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El lèxic dialectal en un corpus autobiogràfic femení de començament del segle XX

Maria-Pilar Perea

Resum


L’edició electrònica dels 18 dietaris que, entre el 1910 i el 1947, va redactar Irene Rocas, col·laboradora de Llofriu del Diccionari català-valencià-balear (DCVB), del dialectòleg mallorquí Antoni M. Alcover (Manacor 1862 - Palma 1932), ha donat lloc a un corpus de caràcter biogràfic i documental que supera el milió de paraules. En aquest estudi es tracta quantitativament el lèxic d’aquests escrits i se n’extreu el més característic des d’un punt de vista dialectal. Metodològicament s’ha fer servir el programa WordSmith 5.0.0.334, per tal d’estudiar l’abast geogràfic dels 310 mots seleccionats, la seva presència en el DCVB, i les possibles modificacions formals i semàntiques que han pogut experimentar.

Text complet: PDF