Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Rubrica contemporanea

ISSN electrònic: 2014-5748

Els continguts que es mostren a aquest web, són rèplica dels originals, publicats a: http://revistes.uab.cat/rubrica

La revista Rubrica Contemporanea publicada pel Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB, acceptarà articles originals sobre qualsevol aspecte de la història contemporània. La revista tindrà periodicitat semestral; es publicarà un número a la primavera i un altre a la tardor. Cada número constarà d'un dossier monogràfic i d'una part miscel·lània que recollirà treballs de temàtica variada. Aquesta última anirà incorporant els articles al llarg del semestre de vigència del número.
ISSN 2014-5748