Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Ramon Llull Journal of Applied Ethics

ISSN electrònic: 2229-578X

ISSN paper: 2013-8393

El Ramon Llull Journal of Applied Ethics és una revista de caire acadèmic dedicada a la publicació d’articles originals i inèdits sobre ètiques aplicades, que són seleccionats a través d’un procés de revisió per parells realitzada per avaluadors externs. Va ser creada l’any 2010 i es publica una vegada a l’any. La publica la Càtedra Ethos amb la col·laboració de l’Institut Borja de Bioètica, ambdós pertanyents a la Universitat Ramon Llull, a Barcelona. La seva publicació en anglès respon a la voluntat d'internacionalitzar el coneixement generat a Catalunya, així com ser un punt de trobada internacional per a debatre els principals temes que tenen a veure amb el món de l'economia, els sistemes socials, les organitzacions i les diverses professions, que són estudiades des del punt de vista de l’ètica amb la voluntat d’establir ponts entre la filosofia i aquestes àrees de desenvolupament humà. En aquest sentit, la revista pretén contribuir al debat actual en aquestes disciplines des del rigor i la qualitat.

Els temes d’interès de la revista inclouen els següents, encara que no n’exclou d’altres que també pertanyin a l’àmbit de les ètiques aplicades: ètica organitzativa, ètica empresarial, bioètica, ètica dels mitjans de comunicació, ètica i psicologia, ètica i noves tecnologies, Responsabilitat Social Corporativa.

La revista ha estat acceptada per a la seva indexació a SCOPUS. També està indexada a CARHUS +, The Philsopher’s Index, Caspur, Dialnet, DOAJ, EBSCO Publishing’s Electronic Databases, Health & Wellness Research Center, Health Reference Center Academic, Hinari, Index Copernicus, OpenJGate, PrimoCentral, ProQuest, SCOLOAR, SIIC databases, Summon by Serial Solutions, Ulrich’s International Periodical Directory.

Per consultar les instruccions per als autors, cliqueu aquí.


Núm. 8


Portada