Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista Catalana de Dret Ambiental

ISSN electrònic: 2014-038X

La Revista Catalana de Dret Ambiental pretén contribuir a divulgar el treball dels investigadors d'aquest àmbit científic arreu, així com ser una font d'informació de referència per a tots aquells interessats en aquesta matèria.

A través dels estudis i notes, la Revista Catalana de Dret Ambiental vol esdevenir una publicació de referència en aquest àmbit, tot oferint treballs de qualitat en l'àrea del dret ambiental, així com en àrees científiques relacionades. A més, sobretot a través de les cròniques, vol esdevenir una eina de consulta útil per al món acadèmic i per a professionals del dret que vulguin estar al dia de les novetats contínues que es produeixen en l'àmbit del dret ambiental, tant pel que fa a la legislació com pel que fa a la jurisprudència.
Vol. 8, Núm. 2 (2017)

Editorial

Entre la urgència a Fiji i la complexitat a Bonn: El lent camí per la posada en marxa de l'acord de París
Mar Campins Eritja
PDF
 

Estudis

“Drill, baby, drill": La posición de Estados Unidos ante el reto ambiental de la exploración y explotación de Hidrocarburos en el Ártico
Mar Campins Eritja
PDF
 
Critical Thoughts on the Implications of Brexit for Procedural Environmental Rights in the United Kingdom
Uzuazo Etemire
PDF
 
Incentivos fiscales para fomentar actuaciones de mejora en la eficiencia energética de viviendas de construcción antigua
Milenka Villca Pozo
PDF
 

Notes

El infructuoso intento de reforma de la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad presentado para favorecer las especies invasoras
Pedro Brufao Curiel
PDF
 

Crònica

La legislación básica de protección del medio ambiente (Segundo semestre 2017)
Marina Rodríguez Beas
PDF
 
Derecho y políticas ambientales en Cataluña (Segundo semestre 2017)
Marina Rodríguez Beas
PDF
 
Derecho y Políticas Ambientales en Andalucía (Segundo semestre 2017)
Manuela Mora Ruiz
PDF
 
Derecho y políticas ambientales en Aragón (Primer semestre 2017)
Laura Salamero Teixidó
PDF
 
Derecho y políticas ambientales en Asturias (Segundo semestre 2017)
Alejandra Boto Álvarez
PDF
 
Derecho y políticas ambientales en Cantabria (Segundo semestre 2017)
Marcos Gómez Puente
PDF
 
Derecho y políticas ambientales en Castilla y León (Segundo semestre 2017)
Íñigo Sanz Rubiales
PDF
 
Derecho y políticas ambientales en la Comunidad Valenciana (Segundo semestre 2017)
Marta Oller Rubert
PDF
 
Derecho y políticas ambientales en Extremadura (Segundo semestre 2017)
Pedro Brufao Curiel
PDF
 
Derecho y políticas ambientales de Galicia (Segundo semestre 2017)
Alba Nogueira López
PDF
 
Derecho y políticas ambientales en las Islas Canarias (Segundo semestre 2017)
Adolfo Jiménez Jaén
PDF
 
Derecho y políticas ambientales en La Rioja (Segundo Semestre 2017)
María del Carmen Bolaño Piñeiro
PDF
 
Derecho y Políticas Ambientales en Madrid (Segundo Semestre 2017)
Antonio Fortes Martín
PDF
 
Derecho y políticas ambientales en la Región de Murcia (Segundo semestre 2017)
Santiago M. Alvarez Carreño
PDF
 
Derecho y políticas ambientales en el País Vasco (Segundo semestre 2017)
Íñigo Lazkano Brotóns
PDF
 
Perspectiva del derecho del medio ambiente y de las políticas ambientales de la Unión Europea (Segundo semestre 2017)
Jorge Agudo González, Lorena Trujillo Parra
PDF
 
Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente
Susana Borràs Pentinat
PDF
 
Jurisprudencia constitucional en materia de protección del Medio Ambiente (Segundo semestre 2017)
Jordi Jaria i Manzano
PDF
 
Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo (segundo semestre 2017)
Ana Pallares Serrano
PDF
 
Jurisprudencia penal ambiental (Segundo semestre 2017)
Elena Górriz Royo, Maria Marquès i Banqué, Núria Torres Rosell
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en Catalunya (segundo semestre 2017)
Aitana de la Varga Pastor
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en Andalucía (Segundo semestre 2017)
Lorenzo Mellado Ruiz
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en Aragón (Primer semestre 2017)
Laura Salamero Teixidó
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en Asturias (segundo semestre 2017)
Alejandra Boto Álvarez
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en Cantabria (Segundo semestre 2017)
Marcos Gómez Puente
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en Castilla y León (Segundo semestre 2017)
Íñigo Sanz Rubiales
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en la Comunidad Valenciana (Segundo semestre 2017)
Marta Oller Rubert
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en Extremadura (Segundo semestre 2017)
Pedro Brufao Curiel
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en Galicia (Segundo semestre 2017)
María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en las Islas Canarias (Segundo semestre 2017)
Adolfo Jiménez Jaén
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en La Rioja (Segundo semestre 2017)
María del Carmen Bolaño Piñeiro
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en Madrid (Segundo Semestre 2017)
Antonio Fortes Martín
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en Murcia (primer semestre de 2017)
Eduardo Salazar Ortuño
PDF
 
Jurisprudencia ambiental en el País Vasco (Segundo semestre 2017)
Íñigo Lazkano Brotóns
PDF
 
Jurisprudencia Ambiental en la Unión Europea (Segundo semestre 2017)
Rosa Giles Carnero
PDF
 
Jurisprudencia ambiental internacional (Segundo semestre 2017)
Rosa M. Fernández Egea
PDF