Consultes a les revistes en els darrers 5 anys

 
Revistes 2013 2014 2015 2016 2017
 
Consultes % Consultes % Consultes % Consultes % Consultes %
 
(con)textos: revista d'antropologia i investigació social 4.178 0,04 2.430 0,03 2.223 0,01 2.423 0,02 1.668 0,01
 
1611: revista de historia de la traducción 6.247 0,06 2.473 0,03 6.033 0,04 5.663 0,04 4.858 0,04
 
3zu: revista d'arquitectura 4.325 0,04 661 0,01 1.224 0,01 1.163 0,01 772 0,01
 
452ºF: revista de teoría de la literatura y literatura comparada 14.359 0,14 10.370 0,13 21.941 0,15 20.011 0,15 20.028 0,17
 
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal 509 0,01 447 0,01 1.254 0,01 1.015 0,01 882 0,01
 
ACE: architecture, city and environment 19.329 0,19 7.190 0,09 16.755 0,11 17.334 0,13 10.613 0,09
 
Acta Artis: Estudis d'Art Modern - - 322 0,00 1.477 0,01 1.683 0,01 1.547 0,01
 
Acta Botanica Barcinonensia 16.763 0,17 13.704 0,17 16.752 0,11 19.110 0,14 10.594 0,09
 
Acta geológica hispánica 61.424 0,61 44.881 0,56 78.234 0,53 74.327 0,56 47.388 0,41
 
Acta historica et archaeologica mediaevalia 45.228 0,45 41.562 0,52 60.464 0,41 49.510 0,37 50.998 0,44
 
Actes d'història de la ciència i de la tècnica 16.123 0,16 3.495 0,04 13.485 0,09 7.418 0,06 5.917 0,05
 
Activitat parlamentària 15.187 0,15 6.140 0,08 16.716 0,11 38.687 0,29 18.023 0,16
 
adComunica - - - - - - 2.353 0,02 7.768 0,07
 
Affar 1.921 0,02 740 0,01 1.196 0,01 1.441 0,01 773 0,01
 
Afinidad. Revista de química teórica y aplicada 1.638 0,02 29.989 0,38 75.733 0,51 86.253 0,64 78.510 0,68
 
Aguaits 18.184 0,18 9.376 0,12 15.171 0,10 18.464 0,14 9.133 0,08
 
Aiguadolç, L' 22.646 0,22 9.093 0,11 18.888 0,13 20.487 0,15 10.932 0,09
 
Aloma: revista de psicologia... 44.784 0,44 47.923 0,60 92.818 0,63 107.847 0,81 97.387 0,84
 
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 54.457 0,54 92.339 1,16 206.669 1,39 202.968 1,52 123.602 1,07
 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y de Especialidades Agropecuarias y de los Servicios Técnicos de Agricultura 4.185 0,04 1.087 0,01 2.313 0,02 2.461 0,02 1.466 0,01
 
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura y de los Servicios Técnicos de Agricultura 3.672 0,04 6.845 0,09 11.987 0,08 7.126 0,05 2.753 0,02
 
Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona 14.047 0,14 10.653 0,13 47.972 0,32 24.304 0,18 14.040 0,12
 
Anales de medicina y cirugía 124.573 1,23 152.026 1,91 277.793 1,87 252.650 1,89 222.051 1,92
 
Animal Biodiversity and Conservation 21.232 0,21 26.460 0,33 41.846 0,28 37.698 0,28 37.429 0,32
 
Annals d'arquitectura 6.479 0,06 1.482 0,02 4.076 0,03 3.869 0,03 2.505 0,02
 
Annals de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona 6.392 0,06 8.466 0,11 15.076 0,10 18.208 0,14 16.617 0,14
 
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 42.782 0,42 44.332 0,56 60.079 0,41 51.590 0,39 32.157 0,28
 
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 60.590 0,60 44.813 0,56 71.294 0,48 73.337 0,55 46.911 0,41
 
Annals de medicina 31.218 0,31 8.003 0,10 31.557 0,21 18.864 0,14 16.036 0,14
 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès 29.461 0,29 16.917 0,21 35.297 0,24 25.293 0,19 18.395 0,16
 
Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca - - 4.492 0,06 19.132 0,13 15.554 0,12 14.061 0,12
 
Annals del Periodisme Català 4.320 0,04 7.282 0,09 30.494 0,21 25.344 0,19 16.770 0,15
 
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia 520 0,01 304 0,00 861 0,01 1.183 0,01 759 0,01
 
Anuari de filologia. Estudis de lingüística 1.033 0,01 578 0,01 1.544 0,01 1.469 0,01 1.053 0,01
 
Anuari de filologia. Literatures contemporànies 939 0,01 371 0,00 1.148 0,01 1.178 0,01 919 0,01
 
Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes 885 0,01 431 0,01 1.145 0,01 1.204 0,01 746 0,01
 
Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica 10.173 0,10 2.256 0,03 6.442 0,04 5.512 0,04 4.432 0,04
 
Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 4.457 0,04 5.977 0,08 8.714 0,06 10.533 0,08 7.020 0,06
 
Anuari de la Societat Catalana d'Economia 41.756 0,41 4.658 0,06 41.656 0,28 9.991 0,07 6.486 0,06
 
Anuari de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics 1.136 0,01 285 0,00 685 0,00 1.061 0,01 474 0,00
 
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 87.101 0,86 4.902 0,06 54.418 0,37 12.659 0,09 10.976 0,10
 
Anuari del Conflicte Social - - 631 0,01 3.951 0,03 3.287 0,02 2.621 0,02
 
Anuari ornitològic de les Balears: revista d'observació estudi i conservació dels aucells 14.749 0,15 5.193 0,07 15.963 0,11 12.239 0,09 7.126 0,06
 
Anuari TRILCAT - - - - - - 242 0,00 1.816 0,02
 
Anuari Verdaguer 23.566 0,23 18.500 0,23 28.223 0,19 29.929 0,22 20.771 0,18
 
Anuario de hojas de Warmi 9.479 0,09 5.699 0,07 14.098 0,10 12.367 0,09 7.022 0,06
 
Anuario de la Inmigración en España - - - - 2.135 0,01 3.396 0,03 7.078 0,06
 
Anuario de psicología 876.761 8,67 556.505 7,00 720.247 4,86 645.181 4,82 677.000 5,86
 
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales - - - - 1.657 0,01 1.451 0,01 3.301 0,03
 
Anuario internacional CIDOB 39.334 0,39 14.642 0,18 51.200 0,35 78.275 0,58 53.279 0,46
 
Anuario Lope de Vega - - - - 4.535 0,03 3.687 0,03 4.001 0,03
 
Aplec de treballs 36.173 0,36 17.554 0,22 34.388 0,23 24.718 0,18 17.788 0,15
 
APSalut - - 202 0,00 1.760 0,01 2.154 0,02 1.492 0,01
 
Apunts. Educació física i esports 7.220 0,07 4.916 0,06 15.478 0,10 25.971 0,19 22.921 0,20
 
Apunts. Educación física y deportes 11.192 0,11 15.809 0,20 43.183 0,29 138.242 1,03 227.527 1,97
 
Apunts. Medicina de l'esport 32.558 0,32 30.645 0,39 58.158 0,39 58.442 0,44 70.519 0,61
 
Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales 9.317 0,09 2.742 0,03 7.449 0,05 6.186 0,05 4.927 0,04
 
Arc, L': quadern informatiu de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears 8.504 0,08 3.519 0,04 7.040 0,05 7.185 0,05 3.829 0,03
 
Arqueologia medieval: revista catalana d'arqueologia medieval 3.764 0,04 1.110 0,01 2.452 0,02 1.542 0,01 1.865 0,02
 
Arrabal 14.239 0,14 33.776 0,43 55.216 0,37 40.738 0,30 31.831 0,28
 
Arraona: revista d'història 27.001 0,27 14.772 0,19 31.571 0,21 27.720 0,21 22.624 0,20
 
Ars Brevis 63.513 0,63 35.186 0,44 62.043 0,42 82.289 0,61 60.300 0,52
 
Artes del ensayo. Revista internacional sobre el ensayo hispánico - - - - - - - - 2.463 0,02
 
Artnodes: revista d'art, ciència i tecnologia 5.772 0,06 2.227 0,03 4.906 0,03 5.406 0,04 5.134 0,04
 
Arxiu d'Etnografia de Catalunya - - 1.400 0,02 3.820 0,03 4.821 0,04 4.854 0,04
 
Arxiu de textos catalans antics 33.050 0,33 8.843 0,11 23.037 0,16 14.683 0,11 11.332 0,10
 
Arxius de l'Escola d'Agricultura de Barcelona 47 0,00 52 0,00 59 0,00 41 0,00 13 0,00
 
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura 13 0,00 19 0,00 84 0,00 89 0,00 54 0,00
 
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 4.873 0,05 4.319 0,05 9.342 0,06 14.485 0,11 9.153 0,08
 
Arxius de Miscel·lània Zoològica 3.480 0,03 2.071 0,03 2.395 0,02 2.437 0,02 2.272 0,02
 
Asiadémica : revista universitaria de estudios sobre Asia Oriental - - - - 10.852 0,07 93.837 0,70 28.009 0,24
 
Asparkía: investigació feminista 27.788 0,27 19.610 0,25 44.122 0,30 42.469 0,32 33.289 0,29
 
Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral 139.543 1,38 96.197 1,21 178.287 1,20 132.812 0,99 90.832 0,79
 
Astrolabio: revista internacional de filosofia 26.303 0,26 23.572 0,30 43.558 0,29 36.563 0,27 42.583 0,37
 
AT Arquitectes de Tarragona - - - - - - 3.600 0,03 691 0,01
 
Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica 8.025 0,08 3.674 0,05 8.411 0,06 8.282 0,06 5.211 0,05
 
Athenea digital 123.546 1,22 454.839 5,72 312.568 2,11 251.158 1,88 200.484 1,74
 
Atzavara, L': Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró 9.058 0,09 4.653 0,06 8.211 0,06 23.010 0,17 9.635 0,08
 
Aurora: papeles del Seminario María Zambrano 16.492 0,16 16.402 0,21 27.604 0,19 27.976 0,21 26.494 0,23
 
Ausa 65.865 0,65 53.066 0,67 90.727 0,61 89.699 0,67 71.478 0,62
 
Barcelona Quaderns d'Història 19.887 0,20 20.038 0,25 28.875 0,19 26.869 0,20 22.390 0,19
 
Beceroles 5.048 0,05 4.073 0,05 6.734 0,05 7.753 0,06 4.350 0,04
 
Bellaterra: journal of teaching and learning language and literature 4.200 0,04 5.358 0,07 11.507 0,08 13.201 0,10 12.812 0,11
 
Bells: Barcelona English Language and Literatura Studies 19.841 0,20 36.126 0,45 57.183 0,39 52.699 0,39 89.338 0,77
 
Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales 40.913 0,40 16.375 0,21 43.809 0,30 45.584 0,34 28.163 0,24
 
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació 14.316 0,14 9.366 0,12 15.752 0,11 16.804 0,13 16.517 0,14
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 16.036 0,16 4.295 0,05 13.207 0,09 12.676 0,09 8.320 0,07
 
Bioètica & debat: tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica 2.844 0,03 8.706 0,11 26.414 0,18 13.961 0,10 13.287 0,12
 
Bioètica & debat: tribuna oberta de l'Institut Borja de Bioètica 8.097 0,08 2.568 0,03 10.170 0,07 8.486 0,06 6.927 0,06
 
Biologia on-line - - 401 0,01 1.268 0,01 1.609 0,01 938 0,01
 
Boletín americanista 246.953 2,44 159.280 2,00 257.363 1,74 161.675 1,21 96.583 0,84
 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 58.660 0,58 41.457 0,52 70.974 0,48 61.231 0,46 47.504 0,41
 
Boletín del Instituto de Estudios Helénicos - - 791 0,01 3.051 0,02 1.935 0,01 1.977 0,02
 
Boletín Intexter del Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial 23.963 0,24 5.116 0,06 20.411 0,14 17.034 0,13 10.526 0,09
 
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 33.367 0,33 24.895 0,31 45.949 0,31 39.895 0,30 26.497 0,23
 
Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico = Research Journal on the fantastic - - - - 2.191 0,01 4.852 0,04 4.221 0,04
 
Buran 11.645 0,12 9.337 0,12 21.473 0,14 25.073 0,19 22.067 0,19
 
Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona 105 0,00 110 0,00 112 0,00 106 0,00 51 0,00
 
Butlletí de l'Associació de Bibliotecàries 2.218 0,02 326 0,00 1.285 0,01 1.796 0,01 921 0,01
 
Butlletí de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya 3.457 0,03 701 0,01 2.226 0,01 2.118 0,02 1.299 0,01
 
Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer 3.895 0,04 6.088 0,08 10.662 0,07 10.171 0,08 8.605 0,07
 
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 403.591 3,99 15.783 0,20 263.160 1,77 43.520 0,33 43.441 0,38
 
Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 22.127 0,22 20.316 0,26 37.912 0,26 29.085 0,22 21.972 0,19
 
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics 32.287 0,32 11.386 0,14 36.452 0,25 17.678 0,13 14.749 0,13
 
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques 13.692 0,14 3.497 0,04 11.080 0,07 6.387 0,05 5.608 0,05
 
Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia 2.971 0,03 929 0,01 2.173 0,01 2.066 0,02 1.466 0,01
 
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia. Segona època 52.271 0,52 4.048 0,05 36.205 0,24 7.428 0,06 5.883 0,05
 
Butlletí del Centre d'Estudis Alcoverencs 30.805 0,30 12.970 0,16 33.460 0,23 27.143 0,20 20.821 0,18
 
Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta 17.067 0,17 8.289 0,10 19.735 0,13 16.040 0,12 10.386 0,09
 
Butlletí del Grup Català d'Anellament 8.390 0,08 6.337 0,08 7.925 0,05 9.172 0,07 5.496 0,05
 
Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya 9.154 0,09 4.112 0,05 7.142 0,05 6.144 0,05 5.052 0,04
 
Cabdells: revista d'investigació de l'Associació Cultural Centelles i Riusech 5.078 0,05 2.799 0,04 4.816 0,03 5.048 0,04 4.036 0,04
 
Caligrama: revista insular de filología 7.340 0,07 9.630 0,12 18.593 0,13 17.121 0,13 156.866 1,36
 
Calls 271 0,00 269 0,00 753 0,01 745 0,01 587 0,01
 
Campsentelles - - 1.169 0,01 6.297 0,04 6.163 0,05 3.696 0,03
 
Capçalera - - - - - - - - 5.511 0,05
 
Caplletra. Revista Internacional de Filologia 133 0,00 6.154 0,08 26.746 0,18 28.290 0,21 21.964 0,19
 
Carrer dels arbres. Revista anuari del Museu de Badalona - - - - 8.490 0,06 19.218 0,14 10.675 0,09
 
Catalònia 69.138 0,68 25.451 0,32 70.592 0,48 70.454 0,53 50.376 0,44
 
Catalan Historical Review 74.311 0,74 9.951 0,13 15.020 0,10 15.646 0,12 20.840 0,18
 
Catalan Journal of Linguistics 13.342 0,13 7.578 0,10 8.723 0,06 7.264 0,05 5.542 0,05
 
Catalan Review - - - - - - 9.242 0,07 8.814 0,08
 
Catalan Social Sciences Review 451 0,00 948 0,01 1.079 0,01 992 0,01 1.029 0,01
 
Catalan Working Papers in Linguistics 4.791 0,05 6.271 0,08 9.695 0,07 7.478 0,06 5.041 0,04
 
CEP 1.961 0,02 587 0,01 1.344 0,01 1.914 0,01 1.121 0,01
 
Cercles: revista d'història cultural 16.259 0,16 13.114 0,17 22.492 0,15 23.208 0,17 14.203 0,12
 
Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària 11.341 0,11 10.938 0,14 19.495 0,13 20.411 0,15 18.199 0,16
 
Cinema Comparat/ive Cinema 561 0,01 1.408 0,02 4.777 0,03 4.890 0,04 10.060 0,09
 
Cinematògraf 4.462 0,04 1.075 0,01 3.243 0,02 1.864 0,01 1.408 0,01
 
Cingles de Collsacabra, Els 20.143 0,20 7.419 0,09 24.370 0,16 22.762 0,17 14.326 0,12
 
Clivatge. Revista d'estudis i testimonis sobre els conflictes i els canvis socials - - 136 0,00 723 0,00 853 0,01 668 0,01
 
Col·lecció papers de relacions Govern-Parlament: recull anual 912 0,01 143 0,00 553 0,00 619 0,00 426 0,00
 
Collectanea Mathematica 33.028 0,33 21.634 0,27 39.675 0,27 41.697 0,31 28.222 0,24
 
Communication Papers - - 338 0,00 2.084 0,01 2.617 0,02 3.930 0,03
 
Comprendre. Revista catalana de Filosofia 8.352 0,08 3.788 0,05 9.564 0,06 9.400 0,07 6.003 0,05
 
Comunicació Educativa: revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - - - - - - - - 2.735 0,02
 
Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi 2.789 0,03 4.676 0,06 6.239 0,04 5.221 0,04 5.658 0,05
 
Coneixement i societat 4.348 0,04 822 0,01 2.910 0,02 8.092 0,06 2.229 0,02
 
Contributions to science 8.169 0,08 8.360 0,11 17.588 0,12 13.449 0,10 11.461 0,10
 
CONVIVIUM. Revista de filosofia 40.877 0,40 113.100 1,42 166.895 1,13 148.579 1,11 141.406 1,22
 
Coolabah - - - - - - - - 1.523 0,01
 
Cota zero: revista d'arqueologia i ciència 20.526 0,20 10.056 0,13 17.221 0,12 21.732 0,16 11.025 0,10
 
Crítica penal y poder: una publicación del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos 2.490 0,02 1.477 0,02 3.547 0,02 3.122 0,02 2.339 0,02
 
Cuadernos de Arqueología Mediterránea 12.277 0,12 9.215 0,12 11.557 0,08 10.666 0,08 7.614 0,07
 
Cuadernos de arquitectura 58.851 0,58 44.944 0,57 60.174 0,41 66.176 0,49 48.986 0,42
 
Cuadernos de arquitectura y urbanismo 39.555 0,39 33.702 0,42 58.658 0,40 57.149 0,43 46.131 0,40
 
Cuadernos de inteligencia competitiva, vigilancia estratégica, científica y tecnológica (QUIC&VECT) 1.015 0,01 2.548 0,03 2.751 0,02 2.281 0,02 2.327 0,02
 
Cuadernos de la Facultad de Derecho 10.255 0,10 30.793 0,39 60.689 0,41 62.995 0,47 41.800 0,36
 
Cultura, lenguaje y representación: revista de estudios culturales de la Universitat Jaume I 7.540 0,07 14.967 0,19 31.433 0,21 21.035 0,16 19.066 0,17
 
Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria 24.592 0,24 19.806 0,25 26.746 0,18 24.632 0,18 17.491 0,15
 
D'art 15.760 0,16 19.582 0,25 40.502 0,27 25.931 0,19 26.582 0,23
 
Dante e l'Arte - - - - - - 597 0,00 474 0,00
 
Datatèxtil - - 3.405 0,04 15.516 0,10 16.546 0,12 16.848 0,15
 
DC: revista de crítica arquitectònica 10.238 0,10 4.109 0,05 10.754 0,07 8.999 0,07 6.598 0,06
 
DCidob 34.372 0,34 8.996 0,11 33.123 0,22 35.558 0,27 19.673 0,17
 
Del Penedès 11.188 0,11 6.535 0,08 15.520 0,10 12.824 0,10 10.198 0,09
 
Dialectologia: revista electrònica 4.858 0,05 13.298 0,17 19.913 0,13 17.909 0,13 15.631 0,14
 
Didacticae. Revista de Investigación en Didácticas Específicas - - - - - - - - 115 0,00
 
Digital Education Review 2.122 0,02 1.902 0,02 6.801 0,05 6.084 0,05 8.131 0,07
 
Digithum: revista digital d'humanitats 3.689 0,04 2.020 0,03 4.605 0,03 5.874 0,04 3.865 0,03
 
DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia 38.611 0,38 72.100 0,91 160.810 1,08 188.636 1,41 191.528 1,66
 
Disturbis - - - - 1.445 0,01 2.852 0,02 1.303 0,01
 
divèrsia - - - - 1.474 0,01 1.967 0,01 1.922 0,02
 
Doblele : revista de lengua y literatura - - - - - - - - 70 0,00
 
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona 2.506 0,02 665 0,01 1.838 0,01 2.393 0,02 1.118 0,01
 
Documents d'Anàlisi Geogràfica 41.660 0,41 46.578 0,59 113.759 0,77 93.469 0,70 72.125 0,62
 
Documents de projectes d'arquitectura 2.737 0,03 1.907 0,02 5.521 0,04 4.977 0,04 5.026 0,04
 
Doletiana: revista de traducció, literatura i arts 2.251 0,02 1.413 0,02 1.880 0,01 2.096 0,02 2.278 0,02
 
Dossiers agraris 59.457 0,59 2.412 0,03 54.374 0,37 5.082 0,04 4.867 0,04
 
Dossiers feministes 14.067 0,14 41.105 0,52 67.007 0,45 73.484 0,55 63.422 0,55
 
Dovella 55.702 0,55 20.121 0,25 54.354 0,37 36.729 0,27 27.776 0,24
 
DP: Documents de Projectes d'Arquitectura 3.483 0,03 871 0,01 2.387 0,02 2.151 0,02 1.746 0,02
 
Drassana: revista del Museu Marítim 13.387 0,13 9.168 0,12 15.635 0,11 17.300 0,13 13.136 0,11
 
DUODA. Estudis de la diferència sexual 36.687 0,36 41.751 0,53 73.631 0,50 60.950 0,46 44.537 0,39
 
Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 94.848 0,94 116.039 1,46 183.144 1,24 153.548 1,15 103.954 0,90
 
e-artDocuments 191 0,00 2.262 0,03 5.792 0,04 6.050 0,05 4.588 0,04
 
Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939 13.200 0,13 11.879 0,15 16.142 0,11 14.662 0,11 12.371 0,11
 
Educació i cultura: revista mallorquina de pedagogia 15.251 0,15 26.242 0,33 55.737 0,38 72.778 0,54 64.694 0,56
 
Educació i Història: revista d'història de l'educació 32.774 0,32 15.474 0,19 50.881 0,34 26.570 0,20 20.265 0,18
 
Educació química 9.515 0,09 3.036 0,04 9.198 0,06 11.730 0,09 8.819 0,08
 
Educació social: revista d'intervenció sòcioeducativa 116.925 1,16 128.615 1,62 203.867 1,37 250.959 1,87 260.350 2,26
 
Educar 52.943 0,52 142.956 1,80 313.165 2,11 231.026 1,73 198.773 1,72
 
Eines per a l'esquerra nacional 12.972 0,13 7.796 0,10 20.512 0,14 21.156 0,16 14.837 0,13
 
Eivissa 23.794 0,24 12.234 0,15 33.057 0,22 29.173 0,22 21.433 0,19
 
ELCVIA: Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 5.450 0,05 4.799 0,06 12.474 0,08 15.350 0,11 9.470 0,08
 
eLearn Center Research Paper Series 1.317 0,01 851 0,01 1.504 0,01 1.724 0,01 1.506 0,01
 
Emblecat, revista de l'Associació Catalana d'Estudis d'Emblemàtica. Art i societat - - - - - - 2.305 0,02 2.149 0,02
 
Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana 68.568 0,68 46.952 0,59 71.630 0,48 64.781 0,48 47.569 0,41
 
Endins: publicació d'espeleologia 21.723 0,21 19.391 0,24 29.850 0,20 30.089 0,22 21.281 0,18
 
Enrahonar: quaderns de filosofia 43.401 0,43 92.722 1,17 155.180 1,05 97.388 0,73 72.567 0,63
 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 91.335 0,90 146.419 1,84 226.235 1,53 219.808 1,64 205.926 1,78
 
Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación 29.463 0,29 23.513 0,30 43.398 0,29 44.378 0,33 37.622 0,33
 
Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas 148.889 1,47 304.053 3,83 718.074 4,84 627.602 4,69 653.023 5,66
 
Entremons: UPF Journal of World History 1.330 0,01 855 0,01 1.681 0,01 2.085 0,02 1.798 0,02
 
Erol, L': revista cultural del Berguedà 62.376 0,62 37.913 0,48 78.935 0,53 72.118 0,54 51.418 0,45
 
Espai Despuig 1.617 0,02 652 0,01 1.588 0,01 1.666 0,01 941 0,01
 
Espai, L': revista de recerca i divulgació 5.049 0,05 2.415 0,03 5.307 0,04 5.260 0,04 3.816 0,03
 
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 21.347 0,21 12.498 0,16 68.691 0,46 30.564 0,23 20.569 0,18
 
Estrat crític: revista d'arqueologia 9.621 0,10 9.084 0,11 13.577 0,09 11.211 0,08 9.214 0,08
 
Estudi del Moble 3.631 0,04 2.033 0,03 3.476 0,02 4.022 0,03 98.834 0,86
 
Estudi General 17.371 0,17 13.029 0,16 20.515 0,14 20.235 0,15 15.074 0,13
 
Estudios de fonética experimental 18.229 0,18 28.879 0,36 35.559 0,24 34.647 0,26 24.323 0,21
 
Estudios de lingüística del español 12.420 0,12 11.355 0,14 21.102 0,14 30.368 0,23 26.378 0,23
 
Estudis altafullencs 9.974 0,10 8.808 0,11 14.561 0,10 15.102 0,11 10.796 0,09
 
Estudis d'història agrària 17.590 0,17 15.595 0,20 21.738 0,15 19.997 0,15 18.838 0,16
 
Estudis de Literatura Oral Popular = Studies in Oral Folk Literature - - 892 0,01 2.735 0,02 2.784 0,02 2.053 0,02
 
Estudis del Baix Empordà - - 14.227 0,18 24.998 0,17 22.634 0,17 14.120 0,12
 
Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre 9.753 0,10 12.796 0,16 24.789 0,17 25.865 0,19 15.877 0,14
 
Estudis Romànics 53.309 0,53 48.566 0,61 140.623 0,95 85.759 0,64 62.591 0,54
 
Ex novo: revista d'història i humanitats 7.172 0,07 10.799 0,14 16.966 0,11 14.250 0,11 10.486 0,09
 
Fòrum: temes d'història i d'arqueologia tarragonines 3.842 0,04 1.964 0,02 2.442 0,02 2.499 0,02 1.783 0,02
 
FairPlay 1.936 0,02 2.336 0,03 4.414 0,03 5.769 0,04 13.516 0,12
 
Farmacéuticos Comunitarios - - - - - - - - 6.671 0,06
 
Faventia 52.252 0,52 34.556 0,43 82.784 0,56 63.935 0,48 43.690 0,38
 
Filmhistoria online 17.585 0,17 13.214 0,17 35.134 0,24 25.466 0,19 20.564 0,18
 
Finestrelles 10.831 0,11 8.531 0,11 17.278 0,12 17.819 0,13 12.961 0,11
 
Fonts: butlletí del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell 27.451 0,27 9.059 0,11 47.033 0,32 20.648 0,15 14.968 0,13
 
Forma: revista d'estudis comparatius. Art, literatura, pensament 4.381 0,04 3.711 0,05 9.245 0,06 10.295 0,08 9.458 0,08
 
Formats: revista de comunicació audiovisual 8.797 0,09 18.544 0,23 22.630 0,15 17.521 0,13 15.198 0,13
 
Franquisme & Transició. Revista d'Història i de Cultura - - - - - - 148 0,00 546 0,00
 
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 30.523 0,30 25.663 0,32 47.266 0,32 43.231 0,32 16.170 0,14
 
Gazeta 1.888 0,02 769 0,01 1.905 0,01 1.592 0,01 1.325 0,01
 
Geo Crítica: cuadernos críticos de geografía humana 4.024 0,04 1.928 0,02 3.636 0,02 3.816 0,03 2.699 0,02
 
Geologica Acta 15.731 0,16 13.542 0,17 26.164 0,18 27.360 0,20 13.659 0,12
 
Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència 48.423 0,48 52.756 0,66 86.816 0,59 73.235 0,55 46.164 0,40
 
Grafica: Documents de disseny gràfic = Documentos de diseño gráfico = Journal of graphic design - - - - 846 0,01 1.279 0,01 2.211 0,02
 
GRAFO working papers 151 0,00 56 0,00 473 0,00 576 0,00 782 0,01
 
Grama y cal: revista insular de filología 2.119 0,02 1.145 0,01 2.121 0,01 2.211 0,02 1.882 0,02
 
Haidé. Estudis Maragallians. Butlletí de l'Arxiu Joan Maragall 1.608 0,02 1.515 0,02 2.620 0,02 2.348 0,02 2.238 0,02
 
Her&Mus. Heritage and Museography - - - - - - 2.306 0,02 13.690 0,12
 
Hipertext.net 5.298 0,05 11.753 0,15 19.780 0,13 18.754 0,14 19.032 0,16
 
Historiae - - - - 3.314 0,02 4.156 0,03 2.963 0,03
 
HMiC: Història Moderna i Contemporànea 19.044 0,19 18.548 0,23 21.814 0,15 19.067 0,14 16.810 0,15
 
Ianua. Revista Philologica Romanica 2.474 0,02 704 0,01 1.799 0,01 2.298 0,02 1.517 0,01
 
Ide@sostenible: espacio de reflexión y comunicación en desarrollo sostenible 3.132 0,03 1.084 0,01 2.139 0,01 3.199 0,02 1.421 0,01
 
IDEES. Revista de temes contemporanis - - - - 5.046 0,03 5.852 0,04 6.096 0,05
 
Identidades: territorio, cultura, patrimonio 1.540 0,02 1.330 0,02 2.290 0,02 2.133 0,02 1.410 0,01
 
IDP: revista d'Internet, dret i política 5.297 0,05 5.739 0,07 10.150 0,07 10.362 0,08 11.253 0,10
 
Illes i imperis 18.440 0,18 17.924 0,23 25.615 0,17 25.540 0,19 19.327 0,17
 
Imago temporis: medium Aevum 7.314 0,07 4.437 0,06 7.824 0,05 8.999 0,07 7.008 0,06
 
In vitro veritas - - 821 0,01 3.819 0,03 5.325 0,04 2.610 0,02
 
Indi@logs. Spanish Journal of India Studies - - - - 141 0,00 1.059 0,01 399 0,00
 
InDret 72.726 0,72 83.300 1,05 202.730 1,37 221.888 1,66 132.527 1,15
 
Inmaterial. Diseño, Arte y Sociedad - - - - - - - - 40 0,00
 
InnovIB. Recursos i Recerca Educativa de les Illes Balears - - 314 0,00 1.879 0,01 1.839 0,01 1.497 0,01
 
Instrumentation viewpoint 6.323 0,06 2.009 0,03 7.848 0,05 17.934 0,13 5.615 0,05
 
Intangible Capital 5.410 0,05 2.651 0,03 6.783 0,05 9.479 0,07 6.023 0,05
 
Inter Asia Papers 4.003 0,04 2.477 0,03 3.760 0,03 3.299 0,02 3.229 0,03
 
Interactive educational multimedia: IEM 8.937 0,09 9.221 0,12 16.580 0,11 10.176 0,08 6.500 0,06
 
Intercambios, papeles de psicoanàlisis / Intercanvis, papers de psicoanàlisi - - - - - - 1.227 0,01 1.611 0,01
 
International Journal of Competitive Intelligence, Strategic, Scientific and Technology Watch (SCI&WATCH) 1.263 0,01 746 0,01 1.390 0,01 959 0,01 541 0,00
 
Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i Artístic de la Segarra - - 362 0,00 2.596 0,02 2.570 0,02 1.639 0,01
 
Isogloss : a journal on variation of Romance and Iberian languages - - - - - - 484 0,00 521 0,00
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 33.699 0,33 25.788 0,32 34.817 0,23 44.121 0,33 33.078 0,29
 
IUSLabor 7.463 0,07 7.089 0,09 24.589 0,17 44.477 0,33 34.504 0,30
 
JOTSE: Journal of technology and science education 863 0,01 187 0,00 1.533 0,01 3.472 0,03 1.794 0,02
 
Journal of accessibility and design for all 609 0,01 199 0,00 424 0,00 756 0,01 566 0,00
 
Journal of Catalan Intellectual History = Revista d'història de la filosofia catalana - - 700 0,01 2.406 0,02 2.362 0,02 1.629 0,01
 
Journal of Conflictology 2.791 0,03 2.079 0,03 2.283 0,02 5.207 0,04 3.114 0,03
 
Journal of Evolutionary Studies in Business - - - - - - 432 0,00 231 0,00
 
Journal of Industrial Engineering and Management 5.841 0,06 2.641 0,03 8.006 0,05 11.741 0,09 7.257 0,06
 
Kataluna Esperantisto, llengua internacional i drets lingüístics 86 0,00 258 0,00 588 0,00 948 0,01 985 0,01
 
Kesse: butlletí del Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver - - - - 4.041 0,03 4.831 0,04 3.194 0,03
 
Language Value - - - - - - 2.383 0,02 5.650 0,05
 
Lauro: revista del Museu de Granollers 20.433 0,20 19.538 0,25 22.557 0,15 25.318 0,19 19.902 0,17
 
Law, Ethics and Philosophy - - - - 2.616 0,02 6.897 0,05 4.881 0,04
 
Lectora: revista de dones i textualitat 18.101 0,18 40.518 0,51 54.208 0,37 38.669 0,29 33.842 0,29
 
Links & Letters 25.726 0,25 21.409 0,27 36.705 0,25 34.931 0,26 23.665 0,20
 
Lo Floc - - - - - - 10.073 0,08 9.629 0,08
 
Locus Amoenus 13.850 0,14 23.171 0,29 35.147 0,24 29.214 0,22 18.843 0,16
 
LSC- Llengua, societat i comunicació 5.538 0,05 3.579 0,04 6.100 0,04 6.526 0,05 4.258 0,04
 
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 39.311 0,39 29.068 0,37 51.732 0,35 55.733 0,42 45.599 0,40
 
Llengua i literatura 30.201 0,30 28.210 0,35 42.778 0,29 35.200 0,26 22.554 0,20
 
Lletres de filosofia i humanitats 1.633 0,02 613 0,01 1.354 0,01 1.400 0,01 1.141 0,01
 
Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí 25.585 0,25 21.999 0,28 44.824 0,30 34.895 0,26 22.527 0,20
 
Llibre de Tona - - - - - - 2.152 0,02 878 0,01
 
Lligams. Una lectura interdisciplinària de la història 2.784 0,03 786 0,01 1.956 0,01 2.893 0,02 1.427 0,01
 
Magnificat Cultura i Literatura Medievals - - - - - - 87 0,00 224 0,00
 
Maina 8.220 0,08 9.216 0,12 14.908 0,10 18.699 0,14 15.072 0,13
 
Manuscrits. Revista d'història moderna 28.335 0,28 40.190 0,51 84.923 0,57 58.770 0,44 47.920 0,42
 
Marges, Els: revista de llengua i literatura 61.589 0,61 52.807 0,66 80.535 0,54 91.575 0,68 61.602 0,53
 
Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell 2.890 0,03 3.394 0,04 6.179 0,04 17.225 0,13 8.539 0,07
 
Materia: revista d'art 9.477 0,09 13.039 0,16 16.657 0,11 17.573 0,13 15.937 0,14
 
Materials del Baix Llobregat 15.627 0,15 8.779 0,11 18.574 0,13 18.778 0,14 11.989 0,10
 
Mathware & soft computing 8.671 0,09 2.947 0,04 9.316 0,06 12.947 0,10 5.925 0,05
 
Mayurqa 27.278 0,27 31.739 0,40 69.797 0,47 54.237 0,41 37.045 0,32
 
Medi Ambient Tecnologia i Cultura - - - - 5.402 0,04 7.364 0,06 4.229 0,04
 
Medievalia - - 10.007 0,13 22.251 0,15 19.668 0,15 15.160 0,13
 
Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 15.870 0,16 20.243 0,25 31.406 0,21 27.063 0,20 21.577 0,19
 
Millars: Espai i història 14.863 0,15 44.994 0,57 30.068 0,20 24.970 0,19 18.764 0,16
 
Millars: geografia i història 3.372 0,03 1.448 0,02 2.298 0,02 2.620 0,02 2.209 0,02
 
Millars: revista del Colegio Universitario de Castellón de la Plana 3.671 0,04 1.479 0,02 2.591 0,02 2.813 0,02 2.057 0,02
 
Mirabilia: electronic journal of antiquity and middle ages - - - - 14.351 0,10 22.525 0,17 16.102 0,14
 
Mirmanda: revista de cultura 3.110 0,03 1.229 0,02 2.401 0,02 3.131 0,02 2.099 0,02
 
Miscel·lània cerverina 10.261 0,10 8.268 0,10 16.312 0,11 18.407 0,14 8.892 0,08
 
Miscel·lània d'estudis santjustencs 5.701 0,06 5.241 0,07 10.112 0,07 9.199 0,07 4.878 0,04
 
Miscel·lània del Centre d'Estudis Comarcal de la Ribera d'Ebre 8.524 0,08 5.693 0,07 14.634 0,10 14.336 0,11 11.891 0,10
 
Miscel·lània litúrgica catalana 9.369 0,09 5.476 0,07 12.346 0,08 9.195 0,07 6.860 0,06
 
Miscel·lània penedesenca 20.895 0,21 26.407 0,33 40.835 0,28 44.463 0,33 31.973 0,28
 
Miscel·lània Zoològica 44.088 0,44 28.180 0,35 42.776 0,29 44.780 0,33 28.676 0,25
 
Miscellanea Aqualatensia 12.046 0,12 9.497 0,12 17.141 0,12 14.416 0,11 9.170 0,08
 
Mitologías hoy - - 417 0,01 6.278 0,04 6.396 0,05 7.724 0,07
 
Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques 1.485 0,01 635 0,01 2.616 0,02 3.522 0,03 1.989 0,02
 
Monografies del CEV - - 160 0,00 248 0,00 291 0,00 144 0,00
 
Monografies del Museu de Ciències Naturals 4.767 0,05 1.398 0,02 3.042 0,02 3.102 0,02 2.399 0,02
 
MonTi: Monografías de Traducción e Interpretación - - - - - - 2.370 0,02 7.907 0,07
 
Mot so razo 3.841 0,04 1.735 0,02 3.941 0,03 5.115 0,04 3.394 0,03
 
Movimiento humano 3.007 0,03 2.468 0,03 4.838 0,03 5.690 0,04 5.823 0,05
 
MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad - - - - - - 316 0,00 878 0,01
 
Nemus. Revista de l'Ateneu de Natura 409 0,00 293 0,00 958 0,01 1.568 0,01 1.143 0,01
 
Notes 30.773 0,30 18.140 0,23 38.668 0,26 32.512 0,24 25.244 0,22
 
Noubiaix: revista de la FEEMCAT i la SCM 710 0,01 685 0,01 2.724 0,02 3.408 0,03 2.338 0,02
 
Nuevas de Indias. Anuario del CEAC - - - - - - - - 41 0,00
 
Obra digital: e-monografies en l'àmbit de la comunicació digital 1.464 0,01 736 0,01 2.472 0,02 2.828 0,02 3.491 0,03
 
Observar 2.957 0,03 5.084 0,06 12.479 0,08 10.512 0,08 8.119 0,07
 
Omnis Cellula - - 1.704 0,02 8.080 0,05 6.743 0,05 5.153 0,04
 
On the w@terfront 15.791 0,16 21.813 0,27 34.346 0,23 41.637 0,31 41.238 0,36
 
Ontology studies 3.097 0,03 6.099 0,08 16.368 0,11 12.008 0,09 14.250 0,12
 
Oráfrica: revista de oralidad africana 5.004 0,05 22.848 0,29 11.103 0,07 8.149 0,06 5.088 0,04
 
Ordit, L': l'anuari del CREM 2.549 0,03 975 0,01 2.278 0,02 2.640 0,02 1.660 0,01
 
Orsis: organismes i sistemes 21.414 0,21 15.536 0,20 30.896 0,21 27.820 0,21 18.169 0,16
 
Oxímora: revista internacional d'Ètica i Política 906 0,01 841 0,01 2.318 0,02 2.600 0,02 1.786 0,02
 
P3T. Journal of Public Policies and Territory 2.311 0,02 715 0,01 1.366 0,01 1.100 0,01 916 0,01
 
Papers de la Càtedra Unesco 782 0,01 155 0,00 451 0,00 541 0,00 294 0,00
 
Papers del Montgrí 9.308 0,09 6.164 0,08 13.087 0,09 10.953 0,08 6.761 0,06
 
Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament 11.161 0,11 7.329 0,09 12.881 0,09 12.690 0,09 10.967 0,10
 
Papers. Revista de sociologia 101.316 1,00 253.971 3,20 374.844 2,53 299.859 2,24 474.335 4,11
 
Paradigmes: economia productiva i coneixement 11.824 0,12 10.816 0,14 15.787 0,11 15.829 0,12 13.558 0,12
 
Paratge - - - - 15.431 0,10 23.512 0,18 19.014 0,16
 
Pedagogia i Treball Social: revista de ciències socials aplicades 1.117 0,01 631 0,01 1.726 0,01 1.678 0,01 1.668 0,01
 
Pedralbes: revista d'història moderna 61.181 0,61 48.803 0,61 79.733 0,54 71.190 0,53 48.031 0,42
 
Perifèria: revista de recerca i formació en antropologia 8.164 0,08 9.660 0,12 14.705 0,10 16.421 0,12 11.521 0,10
 
Periodística: revista acadèmica 10.662 0,11 3.889 0,05 9.787 0,07 5.967 0,04 4.288 0,04
 
Perspectivas Urbanas 2.613 0,03 950 0,01 2.560 0,02 3.928 0,03 1.675 0,01
 
Perspectives territorials 2.814 0,03 947 0,01 1.886 0,01 1.820 0,01 1.508 0,01
 
Phonica. Laboratori de Fonètica aplicada - - - - 2.773 0,02 2.333 0,02 1.524 0,01
 
Plecs d'història local - - 4.266 0,05 25.015 0,17 18.865 0,14 11.826 0,10
 
Podall - - 612 0,01 3.144 0,02 5.718 0,04 4.387 0,04
 
Ponències 15.079 0,15 27.142 0,34 24.441 0,16 26.599 0,20 23.968 0,21
 
Potestas - - - - - - 732 0,01 2.012 0,02
 
Publicacions de la Secció de Matemàtiques 11.586 0,11 4.447 0,06 12.798 0,09 13.847 0,10 8.578 0,07
 
Publicacions Matemàtiques 26.455 0,26 13.770 0,17 28.299 0,19 24.594 0,18 19.001 0,16
 
Pyrenae 48.239 0,48 46.595 0,59 73.823 0,50 67.732 0,51 54.034 0,47
 
Qüestiió: quaderns d'estadística i investigació operativa 15.648 0,15 6.769 0,09 25.110 0,17 21.568 0,16 15.627 0,14
 
Quadern de Prehistòria Catalana 2.288 0,02 650 0,01 1.726 0,01 1.713 0,01 612 0,01
 
Quadern de treball 5.998 0,06 2.790 0,04 8.365 0,06 6.049 0,05 2.152 0,02
 
Quaderns agraris 23.080 0,23 3.547 0,04 18.393 0,12 9.701 0,07 6.842 0,06
 
Quaderns d'arquitectura i urbanisme 129.396 1,28 65.183 0,82 117.783 0,79 110.415 0,82 103.182 0,89
 
Quaderns d'avaluació 2.498 0,02 1.051 0,01 3.318 0,02 3.425 0,03 2.441 0,02
 
Quaderns d'estudi 6.680 0,07 3.162 0,04 9.110 0,06 12.046 0,09 8.386 0,07
 
Quaderns d'història de l'enginyeria 5.641 0,06 1.507 0,02 4.522 0,03 5.121 0,04 2.976 0,03
 
Quaderns d'història tarraconense 6.069 0,06 4.402 0,06 8.358 0,06 8.548 0,06 5.237 0,05
 
Quaderns d'intel·ligència competitiva, vigilància estratègica, científica i tecnològica (QUIC&VECT) 1.178 0,01 205 0,00 548 0,00 561 0,00 616 0,01
 
Quaderns d'Italià 16.939 0,17 27.639 0,35 43.954 0,30 36.549 0,27 31.819 0,28
 
Quaderns de El Pregoner d'Urgell 4.730 0,05 5.346 0,07 9.464 0,06 9.638 0,07 5.915 0,05
 
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 19.274 0,19 27.768 0,35 42.379 0,29 41.402 0,31 38.279 0,33
 
Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve 7.934 0,08 18.881 0,24 51.253 0,35 77.015 0,58 128.790 1,12
 
Quaderns de la Selva 19.106 0,19 19.112 0,24 30.017 0,20 29.651 0,22 23.033 0,20
 
Quaderns de les Assemblees d'Estudis - - - - - - - - 108 0,00
 
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló 6.510 0,06 1.690 0,02 11.043 0,07 8.604 0,06 7.112 0,06
 
Quaderns de psicologia. International journal of psychology 17.686 0,17 21.100 0,27 44.768 0,30 45.031 0,34 42.781 0,37
 
Quaderns de Recerca en Urbanisme - - - - - - 997 0,01 1.185 0,01
 
Quaderns de Vilaniu 24.198 0,24 15.415 0,19 30.691 0,21 25.513 0,19 16.968 0,15
 
Quaderns del Museu Episcopal de Vic 3.958 0,04 2.128 0,03 3.313 0,02 2.893 0,02 2.808 0,02
 
Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia 13.149 0,13 14.130 0,18 22.606 0,15 30.059 0,22 26.417 0,23
 
Quaderns: revista de traducció 43.830 0,43 31.033 0,39 70.875 0,48 46.325 0,35 44.773 0,39
 
Quark 15.577 0,15 10.555 0,13 17.680 0,12 22.771 0,17 18.465 0,16
 
Raïls 9.720 0,10 8.795 0,11 18.727 0,13 17.458 0,13 10.488 0,09
 
Ramon Llull Journal of Applied Ethics - - 553 0,01 3.008 0,02 5.077 0,04 5.229 0,05
 
Reboll: butlletí del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà 14.792 0,15 2.996 0,04 12.048 0,08 9.942 0,07 5.579 0,05
 
Recerca 8.095 0,08 7.508 0,09 14.271 0,10 11.122 0,08 8.103 0,07
 
Recerca Musicològica 19.508 0,19 12.420 0,16 23.894 0,16 21.020 0,16 13.950 0,12
 
Recerca: revista de pensament i anàlisi 8.027 0,08 11.601 0,15 29.362 0,20 27.562 0,21 22.290 0,19
 
Recerques del Museu d'Alcoi 16.514 0,16 17.168 0,22 27.594 0,19 22.227 0,17 17.551 0,15
 
Recerques: història, economia, cultura 33.240 0,33 28.220 0,36 40.592 0,27 45.452 0,34 25.116 0,22
 
Recull (Associació Cultural Alt Gaià) 740 0,01 620 0,01 1.318 0,01 1.416 0,01 790 0,01
 
Recull (Associació Cultural Baixa Segarra) 4.909 0,05 1.548 0,02 4.179 0,03 4.509 0,03 2.658 0,02
 
Recull de treballs 5.927 0,06 3.596 0,05 9.050 0,06 9.821 0,07 6.324 0,05
 
Redes: revista hispana para el análisis de redes sociales 12.878 0,13 16.598 0,21 32.308 0,22 28.375 0,21 37.522 0,33
 
Reduccions 37.923 0,38 27.845 0,35 50.895 0,34 60.012 0,45 39.275 0,34
 
REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació 11.287 0,11 12.035 0,15 43.233 0,29 42.210 0,32 29.450 0,26
 
Rella, La 11.263 0,11 8.454 0,11 17.416 0,12 18.255 0,14 12.283 0,11
 
Resclosa, La 6.864 0,07 4.898 0,06 9.028 0,06 7.884 0,06 5.827 0,05
 
Revibec: Revista iberoamericana de economía ecológica 11.740 0,12 9.290 0,12 21.098 0,14 25.210 0,19 26.387 0,23
 
Revista Borja. Revista de l'Institut Internacional d'Estudis Borgians 5.405 0,05 3.625 0,05 6.877 0,05 10.305 0,08 5.216 0,05
 
Revista Catalana d'Ornitologia 6.168 0,06 4.080 0,05 3.919 0,03 5.363 0,04 2.077 0,02
 
Revista Catalana de Dret Ambiental - - 1.139 0,01 5.449 0,04 9.415 0,07 16.930 0,15
 
Revista catalana de dret públic 2.387 0,02 2.350 0,03 8.392 0,06 10.484 0,08 8.882 0,08
 
Revista Catalana de Dret Privat 4.245 0,04 4.157 0,05 10.228 0,07 14.398 0,11 11.188 0,10
 
Revista Catalana de Geografia 11.194 0,11 6.430 0,08 14.306 0,10 14.960 0,11 8.656 0,07
 
Revista Catalana de Micologia - - 4.354 0,05 12.404 0,08 12.392 0,09 6.729 0,06
 
Revista Catalana de Musicologia 3.926 0,04 863 0,01 3.626 0,02 3.552 0,03 2.330 0,02
 
Revista Catalana de Pedagogia 11.609 0,11 5.251 0,07 11.224 0,08 12.434 0,09 10.242 0,09
 
Revista Catalana de Psicoanàlisi - - - - - - 3.752 0,03 2.923 0,03
 
Revista Catalana de Seguretat Pública 35.622 0,35 46.124 0,58 66.035 0,45 58.459 0,44 54.381 0,47
 
Revista Catalana de Sociologia 55.216 0,55 8.500 0,11 38.550 0,26 19.415 0,14 12.907 0,11
 
Revista Catalana de Teologia 31.790 0,31 29.140 0,37 55.851 0,38 62.550 0,47 45.857 0,40
 
Revista CIDOB d'afers internacionals 179.712 1,78 135.441 1,70 228.511 1,54 240.192 1,79 172.645 1,50
 
Revista d'arqueologia de Ponent 15.026 0,15 12.444 0,16 25.433 0,17 23.379 0,17 17.535 0,15
 
Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE) 1.720 0,02 791 0,01 1.623 0,01 2.261 0,02 1.396 0,01
 
Revista d'estudis autonòmics i federals 7.356 0,07 8.744 0,11 16.794 0,11 16.311 0,12 14.722 0,13
 
Revista d'etnologia de Catalunya 52.687 0,52 35.611 0,45 55.029 0,37 57.744 0,43 38.943 0,34
 
Revista d'Innovació Docent Universitària 1.192 0,01 4.360 0,05 6.080 0,04 6.033 0,05 8.492 0,07
 
Revista de bioética y derecho 15.507 0,15 7.378 0,09 13.909 0,09 21.608 0,16 16.293 0,14
 
Revista de Dret Històric Català 16.908 0,17 4.924 0,06 18.269 0,12 11.176 0,08 8.169 0,07
 
Revista de educación y derecho 3.362 0,03 2.006 0,03 5.312 0,04 4.265 0,03 3.023 0,03
 
Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo 86 0,00 363 0,00 1.397 0,01 1.780 0,01 978 0,01
 
Revista de física 80.919 0,80 4.629 0,06 53.922 0,36 10.923 0,08 10.068 0,09
 
Revista de geografia 26.114 0,26 83.010 1,04 67.962 0,46 59.940 0,45 50.770 0,44
 
Revista de Girona 269.860 2,67 137.096 1,73 242.978 1,64 204.998 1,53 202.933 1,76
 
Revista de Historia Industrial 57.080 0,56 157.127 1,98 157.034 1,06 147.489 1,10 117.877 1,02
 
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona 7.927 0,08 13.871 0,17 26.427 0,18 20.863 0,16 14.836 0,13
 
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 19.414 0,19 11.325 0,14 27.438 0,18 55.012 0,41 18.466 0,16
 
Revista de la Societat Catalana de Química 4.071 0,04 1.976 0,02 5.553 0,04 4.840 0,04 4.330 0,04
 
Revista de Llengua i Dret 2.033 0,02 1.292 0,02 5.677 0,04 11.463 0,09 12.492 0,11
 
Revista de Tecnologia 1.054 0,01 565 0,01 1.322 0,01 2.112 0,02 1.157 0,01
 
Revista del Centre de Lectura de Reus 123.334 1,22 37.180 0,47 96.048 0,65 97.344 0,73 122.573 1,06
 
Revista Iberoamericana de Urbanismo - - 333 0,00 1.523 0,01 2.610 0,02 1.962 0,02
 
Revista Internacional de Lenguas Extranjeras = International Journal of Foreign Languages 13 0,00 161 0,00 2.087 0,01 3.002 0,02 3.289 0,03
 
Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 14.775 0,15 18.181 0,23 52.757 0,36 54.504 0,41 33.723 0,29
 
Revista Internacional de Organizaciones = International Journal of Organizations - - 439 0,01 4.205 0,03 9.077 0,07 7.827 0,07
 
Revista Internacional de sostenibilidad, tecnología y humanismo 2.629 0,03 1.118 0,01 3.103 0,02 6.382 0,05 1.757 0,02
 
RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio - - - - - - 740 0,01 375 0,00
 
Ripacurtia 3.676 0,04 2.257 0,03 3.722 0,03 3.819 0,03 2.845 0,02
 
Rubrica contemporanea - - - - 5.772 0,04 7.534 0,06 8.115 0,07
 
Rubricatum: revista del Museu de Gavà 6.902 0,07 8.804 0,11 14.038 0,09 11.379 0,09 9.007 0,08
 
RUSC: revista de universidad y sociedad del conocimiento 18.034 0,18 39.377 0,50 67.913 0,46 67.186 0,50 56.701 0,49
 
RUTA: revista universitària de treballs acadèmics 3.316 0,03 2.926 0,04 6.900 0,05 6.342 0,05 5.200 0,04
 
Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú - - - - - - 371 0,00 215 0,00
 
Sarrià: Revista d'investigació i assaig de la Marina Baixa - - 440 0,01 4.212 0,03 4.295 0,03 3.945 0,03
 
Scientia gerundensis 11.896 0,12 10.389 0,13 15.651 0,11 16.522 0,12 10.223 0,09
 
Scripta Biblica - - - - - - 4.395 0,03 2.619 0,02
 
Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales 57.193 0,57 20.856 0,26 53.781 0,36 62.068 0,46 45.794 0,40
 
Scriptum digital. Revista de corpus diacrònics i edició digital en Llengües iberoromàniques - - - - - - - - 674 0,01
 
Scriptura 18.907 0,19 43.031 0,54 58.121 0,39 52.260 0,39 37.549 0,33
 
Segell 4.530 0,04 1.520 0,02 5.277 0,04 6.646 0,05 3.630 0,03
 
Segle XX, revista catalana d'història - - 696 0,01 2.558 0,02 2.742 0,02 1.430 0,01
 
Senienc, Lo. Memòria, natura i llengua 4.128 0,04 3.361 0,04 7.359 0,05 8.202 0,06 5.170 0,04
 
Sessió Conjunta d'Entomologia 13.751 0,14 4.466 0,06 11.137 0,08 8.423 0,06 6.216 0,05
 
Sessió d'Estudis Mataronins 29.789 0,29 41.863 0,53 49.198 0,33 52.010 0,39 44.904 0,39
 
Shikar - - - - 522 0,00 2.290 0,02 1.561 0,01
 
Singladures: Revista d'història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el Maresme 2.334 0,02 4.715 0,06 9.975 0,07 11.035 0,08 6.914 0,06
 
Sintagma: revista de lingüística 6.715 0,07 5.284 0,07 12.744 0,09 15.416 0,12 18.155 0,16
 
Sonograma Magazine 7.588 0,08 2.194 0,03 5.924 0,04 4.970 0,04 3.636 0,03
 
SORT (Statistics and Operations Research Transactions) 4.930 0,05 3.017 0,04 9.507 0,06 14.237 0,11 11.593 0,10
 
Sostenible? 5.226 0,05 1.612 0,02 5.994 0,04 10.386 0,08 4.018 0,03
 
Sot de l'Aubó, El 13.817 0,14 9.812 0,12 20.824 0,14 17.940 0,13 13.318 0,12
 
Studia aurea: revista de literatura española y teoría literaria del Renacimiento y Siglo de Oro 1.912 0,02 1.597 0,02 7.804 0,05 7.995 0,06 7.344 0,06
 
Studia Lulliana - - - - - - - - - -
 
Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation 5.910 0,06 7.957 0,10 13.274 0,09 9.736 0,07 8.320 0,07
 
Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat 15.695 0,16 16.095 0,20 24.622 0,17 26.670 0,20 22.822 0,20
 
SVMMA. Revista de Cultures Medievals 40 0,00 224 0,00 1.031 0,01 1.290 0,01 981 0,01
 
Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc 7.374 0,07 9.238 0,12 13.805 0,09 14.111 0,11 10.991 0,10
 
TAG - Revista institucional del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona - - - - 651 0,00 1.311 0,01 998 0,01
 
Tamid 2.160 0,02 1.972 0,02 4.896 0,03 3.368 0,03 3.109 0,03
 
Taula: quaderns de pensament 15.648 0,15 44.010 0,55 82.055 0,55 82.813 0,62 53.958 0,47
 
TECA. Tecnologia i Ciència dels Aliments 32.401 0,32 2.651 0,03 27.193 0,18 8.972 0,07 5.577 0,05
 
Temes de disseny 28.228 0,28 51.871 0,65 31.863 0,21 41.410 0,31 41.206 0,36
 
Temps d'Educacio 41.693 0,41 53.690 0,68 79.065 0,53 84.784 0,63 75.110 0,65
 
Terme 16.668 0,16 15.632 0,20 28.176 0,19 26.537 0,20 17.651 0,15
 
Terminàlia 5.953 0,06 2.161 0,03 7.514 0,05 6.333 0,05 4.092 0,04
 
Territoris: revista del Departament de Ciències de la Terra 6.348 0,06 8.469 0,11 17.321 0,12 15.847 0,12 15.523 0,13
 
Textos de docència Obsei 1.010 0,01 602 0,01 1.005 0,01 840 0,01 597 0,01
 
Tiempo devorado : revista de historia actual - - - - - - 732 0,01 1.466 0,01
 
Tiempos de América: revista de historia, cultura y territorio 10.477 0,10 16.284 0,20 30.474 0,21 26.717 0,20 18.723 0,16
 
Tirant (Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries) - - - - - - - - - -
 
Trípodos.com: revista digital de comunicació 18.648 0,18 25.990 0,33 36.711 0,25 38.712 0,29 40.068 0,35
 
Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació 8.346 0,08 8.131 0,10 13.768 0,09 13.670 0,10 11.575 0,10
 
Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad 4.322 0,04 10.423 0,13 10.952 0,07 11.352 0,08 10.734 0,09
 
Treballs d'Arqueologia 10.288 0,10 11.886 0,15 32.203 0,22 14.366 0,11 14.612 0,13
 
Treballs de Comunicació 13.340 0,13 3.834 0,05 13.153 0,09 7.892 0,06 6.867 0,06
 
Treballs de Física 1.018 0,01 265 0,00 757 0,01 656 0,00 537 0,00
 
Treballs de geografia 5.147 0,05 5.025 0,06 8.740 0,06 10.057 0,08 5.520 0,05
 
Treballs de la Societat Catalana de Biologia 815.762 8,07 11.193 0,14 138.456 0,93 35.519 0,27 27.334 0,24
 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia 224.489 2,22 37.765 0,48 251.115 1,69 63.930 0,48 45.010 0,39
 
Treballs de sociolingüística catalana 29.310 0,29 5.709 0,07 39.429 0,27 17.400 0,13 11.483 0,10
 
Treballs del Museu de Geologia de Barcelona 5.200 0,05 6.011 0,08 12.047 0,08 8.876 0,07 6.802 0,06
 
Treballs del Museu de Zoologia 631 0,01 777 0,01 1.013 0,01 784 0,01 733 0,01
 
Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme - - - - - - - - 1.817 0,02
 
Ull crític, L' 7.607 0,08 11.586 0,15 21.893 0,15 20.752 0,15 12.770 0,11
 
UNICUM - - - - 8.819 0,06 11.628 0,09 13.426 0,12
 
UOC Papers: revista sobre la societat del coneixement 5.113 0,05 2.537 0,03 9.481 0,06 9.442 0,07 4.562 0,04
 
UR: urbanismo 2.517 0,02 791 0,01 2.404 0,02 4.669 0,03 1.502 0,01
 
Urtx: revista cultural de l'Urgell 20.780 0,21 22.168 0,28 38.670 0,26 32.094 0,24 21.956 0,19
 
ViOli, Lo 4.583 0,05 2.310 0,03 7.092 0,05 9.568 0,07 3.608 0,03
 
Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 2.419 0,02 1.354 0,02 4.818 0,03 4.606 0,03 3.206 0,03
 
Xàbiga. Revista del museu de Xàbia 381 0,00 258 0,00 627 0,00 510 0,00 453 0,00