Aví­s legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.raco.cat, és propietat del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb NIF Q5856253I i amb seu social a:
C. Gran Capità, 2 (Edifici Nexus)
08034 Barcelona

A través d'aquest web es poden consultar els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, amb l'objectiu d'impulsar l'edició electrònica d'aquestes i ser la interfície que permeti la consulta conjunta de totes elles, i facilitar els instruments per a la seva preservació.

El web:
1. Cobreix la informació sobre el servei RACO: en què consisteix, les novetats, les estadístiques, etc.
2. Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia les revistes contingudes al repositori RACO.
3. És trilingüe; es troba disponible en català, castellà i anglès.
4. Ofereix l'enllaç als webs específics de les institucions que hi contribueixen.

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material, són propietat del CSUC o de tercers que hagin autoritzat l'ús a aquests. Els articles inclosos al repositori RACO són d'accés gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d'ús de cada revista i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o institucions editores.

El CSUC no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços externs.