Què és?

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes. Aquesta finalitat es concreta en tres objectius:

- Impulsar l'edició electrònica de revistes catalanes
- Ser la interfície que permeti la consulta conjunta de totes les revistes
- Facilitar els instruments per a la seva preservació

RACO funciona amb el programa de codi lliure Open Journal Systems (OJS), desenvolupat pel Public Knowledge Project (PKP) amb l'objectiu de fomentar l'accés a la investigació, facilitant la gestió i publicació de revistes científiques. Aquesta aplicació permet fer, entre d'altres, cerques per autor/a i/o títol d'article i per títol, matèria o institució editora de la revista. De cadascun dels articles es pot consultar la citació bibliogràfica recomanada, les estadístiques de consulta, exportar la referència bibliogràfica al gestor Mendeley, recomanar lectures a companys, exportar el registre per incloure en el catàleg de la biblioteca, etc. Així mateix, ofereix la possibilitat de subscriure's al servei d'alerta de qualsevol de les revistes que inclou per rebre per correu electrònic l'avís de nous números publicats.

Les revistes que s'inclouen a RACO són aquelles que contenen un sumari, que tenen articles de més de 3/4 pàgines i estan signats, que estan editades per una institució científica, cultural i/o erudita catalana, o publicades en català o relacionades per història o per temàtica amb la cultura catalana (més informació).

Els sumaris i el text complet dels articles són introduïts a RACO per les pròpies institucions editores. En la majoria de les revistes s'ofereix el text complet de tots els números publicats. Tot i això, en alguna revista hi pot haver una demora entre la introducció del sumari i la del text complet (consulteu les condicions d'accés obert de la revista). L'accés als articles a text complet inclosos en aquest repositori és gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d'ús de cada revista i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o institucions editores.

Les revistes que han rebut una distinció de qualitat com el CARHUS Plus+, el segell de la FECYT o estan incloses al Journal Citation Reports (JCR), s’identifiquen amb aquesta distinció en la seva pàgina de RACO, a més de poder-se filtrar a la cerca avançada per aquests valors.

Des de 2016 RACO ofereix una modalitat avançada de treball per aquelles institucions que volen fer servir la plataforma no només com a repositori per donar visibilitat a les seves revistes sinó com a eina de gestió i edició, és el RACO professional. L’ús d’aquesta modalitat comporta un cost econòmic que es pot consultar a les tarifes del CSUC

El repositori RACO usa el protocol d'interoperabilitat de l'Open Archives Initiative (OAI), fet que permet incrementar la visibilitat dels articles publicats a les revistes que incorpora, en oferir-se conjuntament amb d'altres repositoris internacionals (com per exemple, OpenAire). Així mateix, per tal d’augmentar la difusió i consulta dels articles, aquests estan també disponibles a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), i de bases de dades de recursos electrònics (com les d’Ex-Libris i EBSCO).

Per altra banda, RACO contribueix en la millora de la qualitat de les revistes incloses, mitjançant el document “Criteris mínims amb què ha de comptar una revista científica” elaborat per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Aquests criteris fan referència a la presentació de les revistes i dels seus articles per tal d’augmentar la seva qualitat formal i conseqüentment els mèrits per ser admeses en bases de dades bibliogràfiques i tenir així més impacte.

RACO és un projecte del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Si voleu participar a RACO o en voleu més informació podeu adreçar-vos a racocsuc.cat.