Criteris d'inclusió i Comitè Editorial

RACO és un repositori en accés obert que recull revistes científiques, culturals i erudites catalanes. Les revistes que s'hi integren són aquelles que compleixen els següents criteris d'inclusió:

 • Contenen un sumari
 • Els articles estan signats i tenen més de 3/4 pàgines
 • Estan editades per una institució científica, cultural i/o erudita catalana o publicades en català o relacionades per història o per temàtica amb la cultura catalana

El comitè editorial de RACO està format per:

 • Sr. Lluís M. Anglada i de Ferrer
  Director de l’Àrea de Ciència Oberta del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 • Dra. Laura Borràs i Castanyer
  Directora de la Institució de les Lletres Catalanes
 • Sr. Joan Carles Marset i Caus
  Cap del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dr. Jaume de Puig i Oliver
  Vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans
 • Dr. Lluís Rovira i Pato
  Director de la Institució CERCA
 • Sra. Eugènia Serra i Aranda
  Directora de la Biblioteca de Catalunya
 • Dr. Miquel Térmens Graells
  Degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona

Si la revista compleix els criteris d'inclusió (revisats pel Comitè Editorial) es formalitza la seva integració de la següent manera:

 1. Signatura d'un conveni de col·laboració entre la institució editora i les institucions promotores de RACO
 2. Sol·licitud dels permisos, per part de la institució editora, als autors dels articles per a la seva inclusió en aquest repositori
 3. Formació a la institució editora sobre la introducció de dades i personalització
 4. Personalització, per part de la institució editora, de l'espai de la revista dins de RACO
 5. Introducció, per part de la institució editora, del sumari i del text complet (un fitxer PDF o un enllaç URL) cada vegada que apareix un nou número de la revista a través d'un formulari web al que s'accedeix per una intranet. En la mesura del possible cal introduir també els números retrospectius

Si voleu participar a RACO o en voleu més informació podeu adreçar-vos a raco@csuc.cat.