Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure

Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure

0214-8528 | 2013-9586 Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia

1134-0258 | 2013-9632 Educació i Història: revista d'història de l'educació

1695-5641 | 2013-9594 Revista Catalana de Pedagogia

2365-9440 International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE)

1699-3748 DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia

1136-8969 Arc, L': quadern informatiu de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears

0212-3169 | 2386-7272 Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia

1138-3194 | 2339-9694 Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna

2013-0775 | 2013-0783 Segell

1138-4336 | 2385-4782 Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat

0211-2116 | 2386-7329 Maina

1885-9038 | 2014-797X Quaderns d'avaluació

0214-7351 | 2014-7627 Temps d'Educació

1579-2617 | 2014-7694 Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación

2013-6196 Bellaterra: journal of teaching and learning language and literature

1576-4990 Interactive educational multimedia: IEM

2013-9144 Digital Education Review

2013-8857 Journal of Conflictology

2013-7966 eLearn Center Research Paper Series

0214-8757 | 2014-0983 Apunts. Educació física i esports

1577-4015 | 2014-0983 Apunts. Educación física y deportes

2172-587X InnovIB. Recursos i Recerca Educativa de les Illes Balears

2013-9063 Pedagogia i Treball Social: revista de ciències socials aplicades

2385-491X | 2385-4928 Visions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

2014-5349 | 2013-6374 JOTSE: Journal of technology and science education

2339-9341 RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio

2171-3731 | 2462-6457 Her&Mus. Heritage & Museography

1575-9911 | 2339-5559 Comunicació Educativa: revista d’ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya

2462-2737 Didacticae. Revista de Investigación en Didácticas Específicas

1578-9780 | 2604-3343 Quaderns d'Educació Social