Detalls de l’autor/a

Hernández, Teresa

  • 2015: Núm.: 49 - MONOGRÀFIC: L'educació i l'aprenentatge en la societat-xarxa: de la metàfora del contenidor a la metàfora de la connexió
    Temps d'Educació
    Principis neurodidàctics per a l’aprenentatge / Jesús C. Guillen, Félix Pardo, Anna Forés, Teresa Hernández, Carme Trinidad
    Resum  PDF