Detalls de l’autor/a

Costa, Sandra

 • 2000: Núm.: 23 - MONOGRAFIA: Educació i cooperació internacional en el marc de les desigualtats
  Temps d'Educació
  Cooperació i educació per al desenvolupament
  Resum  PDF
 • 2006: Núm.: 31 - MONOGRAFIA: Infància en situació de risc social
  Temps d'Educació
  La infància i la seva protecció
  Resum  PDF
 • 2014: Núm.: 46 - MONOGRAFIA: La resiliència, forjant els temps de les possibilitats
  Temps d'Educació
  Els tutors de resiliència en l'educació social / Les tuteurs de résilience dans l'éducation sociale
  Resum  PDF