Detalls de l’autor/a

Reigal Garrido, Rafael E.

 • Vol. 1, Núm. 111 (2013) - Activitat Física i Salut
  Apunts. Educació física i esports
  Autoconcepte físic multidimensional i barreres per a la pràctica física en l’adolescència
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 111 (2013) - Actividad Física y Salud
  Apunts. Educación física y deportes
  Autoconcepto físico multidimensional y barreras para la práctica física en la adolescencia
  Resum  PDF
 • Vol. 2, Núm. 112 (2013) - Activitat Física i Salut
  Apunts. Educació física i esports
  Importància de l’autoconcepte físic i l’autoeficàcia general en la predicció de la conducta de pràctica física
  Resum  PDF
 • Vol. 2, Núm. 112 (2013) - Educación Física
  Apunts. Educación física y deportes
  Importancia del autoconcepto físico y la autoeficacia general en la predicción de la conducta de práctica física
  Resum  PDF