Detalls de l’autor/a

Reigal Garrido, Rafael E.

 • Vol. 3, Núm. 105 (2011) - Educació Física
  Apunts. Educació física i esports
  Freqüència de pràctica física i autoconcepte físic multidimensional en l’adolescència
  Resum  HTML
 • 2011: Núm.: 105 - Educación Física
  Apunts. Educación física y deportes
  Frecuencia de práctica física y autoconcepto físico multidimensional en la adolescencia
  Resum  HTML
 • Vol. 3, Núm. 113 (2013) - Activitat Física i Salut
  Apunts. Educació física i esports
  Efecte agut de l’activitat fisicoesportiva i l’expressió corporal sobre l’estat d’ànim
  Resum  PDF
 • Vol. 3, Núm. 113 (2013) - Actividad Física y Salud
  Apunts. Educación física y deportes
  Efecto agudo de la actividad fisicodeportiva y la expresión corporal sobre el estado de ánimo
  Resum  PDF