Detalls de l’autor/a

Quer, Pere

 • 2000: Núm.: 72 - Articles
  Reduccions: revista de poesia
  Andreu Febrer, contemporani d'Ausiàs March
  Resum    PDF
 • 2002: Núm.: 11 - Articles
  Anuari Verdaguer
  Les traduccions al castellà de les obres de Verdaguer: una aproximació
  Resum    PDF
 • 2006: Núm.: 14 - Articles
  Anuari Verdaguer
  Les aportacions de Verdaguer a la llengua literària segons els seus coetanis
  Resum    PDF
 • 2008: Núm.: 16 - Articles
  Anuari Verdaguer
  Les literatures foranes de menor presència i les crítiques sobre traduccions a l'Avenç i Catalònia
  Resum    PDF
 • 27 : 2017 - Ressenyes i notes crítiques
  Llengua i literatura
  Les traduccions sota els ulls de la censura franquista
  Resum  Text complet
 • 27 : 2017 - Ressenyes i notes crítiques
  Llengua i literatura
  Alegre, Francesc: Obres de ficció sentimental. Requesta, Raonament, Somni i Faula de Neptuno i Diana, edició a cura de Gemma Pellissa Prades, Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2016; "Bibliotheca Iberica" 3.
  Resum  Text complet
 • 2016: Núm.: 109 - Estudis
  Marges, Els: revista de llengua i literatura
  La generació de material llegendari historiogràfic a partir d'etimologies medievals de topònims hispànics: un cas paradigmàtic
  Resum  PDF