Detalls de l’autor/a

Farrando, Pere

  • 2008: Núm.: 42 - Instruments
    Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
    La revisió ortogràfica en InDesign CS2 d'Aobe
    Resum    PDF