Detalls de l’autor/a

Meira Cartea, Pablo

  • 1995: Núm.: 13 - MONOGRAFIA: A l'entorn de l'educació i el medi. Elements per a l'obertura del concepte d'educació ambiental.
    Temps d'Educació
    Educació Ambiental, desenvolupament sustentable i racionalitat ecològica
    Resum  PDF