Detalls de l’autor/a

El Bakouri, Ouissam

  • 15 : 2016 - Articles
    Revista de la Societat Catalana de Química
    Nova ruta sintètica per a l'obtenció de piridazinones N-arilades a partir de sals d'arildiazoni
    Resum  Text complet