Detalls de l’autor/a

Solà, Miquel

 • 1995: Núm.: 21 - Articles
  Scientia gerundensis
  First-order molecular descriptors for molecular steric similarity
  Resum    PDF
 • 1995: Núm.: 21 - Articles
  Scientia gerundensis
  Testing the applicability of density functional theory to zinc dihalides
  Resum    PDF
 • 1996: Núm.: 22 - Articles
  Scientia gerundensis
  The parent Diels-Alder cycloaddition reaction: a DFT study of the concerted and stepwise mechanism
  Resum    PDF
 • 1997: Núm.: 23 - Articles
  Scientia gerundensis
  Theorethical study on the ground and excited states of Chromyl Fluoride (CrO2F2)
  Resum    PDF
 • 15 : 2016 - Articles
  Revista de la Societat Catalana de Química
  Nova ruta sintètica per a l'obtenció de piridazinones N-arilades a partir de sals d'arildiazoni
  Resum  Text complet