Detalls de l’autor/a

Furman, Melina

  • 14 : 2013 - Monografia / Estratègies didàctiques
    Educació química
    El Procés d'aprentatge a plantejar preguntes investigables
    Resum  PDF