Detalls de l’autor/a

Puigserver, Margalida

  • Vol. 58 (2015) - Articles
    Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
    Actualització dels registres de proliferacions algals nocives (PANs) a les aigües costaneres de les Illes Balears com a suport per a l’aplicació de la Directiva Marc Europea de l’Aigua
    Resum  PDF