Detalls de l’autor/a

Mayer, Marc , 1947-

 • 1982: Vol.: 10 Núm.: 102 - 104 - Articles
  Ausa
  Epigrafia romana d'Osona
  Resum  PDF
 • 1981: Vol.: 9 Núm.: 97 - Articles
  Ausa
  Sobre dues inscripcions en honor de Luci Licini Segon, una d'elles inèdita
  Resum  PDF
 • 1992: Núm.: 10 - Articles
  Aplec de treballs
  Una inscripció romana a Riudabella
  Resum  PDF
 • 1998: Vol.: 16 Núm.: 2 - Investigacions Didàctiques
  Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas
  Educación ambiental: de la acción a la investigación
  Resum  PDF (Castellano)
 • Vol. 20, Núm. 1 (1998) - Articles
  Faventia
  Vicennalia
  Resum  PDF
 • Vol. 20, Núm. 1 (1998) - Articles
  Faventia
  Tres nous fragments d'inscripció en bronze en col·leccions particulars
  Resum  PDF
 • Vol. 20, Núm. 2 (1998) - Articles
  Faventia
  La fortuna dels Catalanorum prisco sermone libri de la biblioteca d'Antoni Agustín
  Resum  PDF
 • Vol. 25, Núm. 1 (2003) - Pòrtic
  Faventia
  Pòrtic
  Resum  PDF
 • 1992: Vol.: 10 Núm.: 3 - Investigacions Didàctiques
  Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas
  Le conoscenze in Física all'inizio dei corsi universitari in Italia
  Resum  PDF (Italiano)
 • 1988: Núm.: 3 Novembre del 1988 - Articles
  Terme
  De quan Terrassa no era Terrassa
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 1 (1979) - Notes
  Faventia
  Una biografia de Jeroni Pau en un manuscrit de la Biblioteca Universitària de Barcelona
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 1 (1979) - Recensions
  Faventia
  Papiae Elementarium, ed. V. de Angelis
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 2 (1979) - Notes
  Faventia
  Un opuscle de Pere Miquel Carbonell a l'Arxiu Capitular de Barcelona
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 2 (1979) - Recensions
  Faventia
  Varron, Économie rurale, livre premier
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 2 (1979) - Recensions
  Faventia
  Cizek, Eugen, Structures et idéologie dans "Les Vies des Douze Césars", de Suétone
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 2 (1979) - Recensions
  Faventia
  Oton Sobrino, E., Léxico de Valerio Máximo
  Resum  PDF
 • Vol. 2, Núm. 1 (1980) - Recensions
  Faventia
  Otón Sobrino, E., Léxico de Valerio Máximo, E-M., vol. II
  Resum  PDF
 • Vol. 2, Núm. 1 (1980) - Recensions
  Faventia
  Díaz de Bustamante, J. M., Draconcio y sus carmina profana
  Resum  PDF
 • Vol. 2, Núm. 1 (1980) - Recensions
  Faventia
  Estefania, Dulce, M. Val Martialis epigrammaton concordantia
  Resum  PDF (Castellano)
 • Vol. 2, Núm. 1 (1980) - Recensions
  Faventia
  Iacobus Bonus Racusaens, De raptu Cerberi, De vita et gestis Christi (loci selecti)
  Resum  PDF
 • Vol. 2, Núm. 2 (1980) - Notes
  Faventia
  La crònica de Pujades i l'epigrafia de Mataró
  Resum  PDF
 • 2002: Núm.: 22-23 - Monografia
  Lauro: revista del Museu de Granollers
  Josep Estrada i l'arqueologia de camp a Catalunya
  Resum    PDF
 • Vol. 3, Núm. 2 (1981) - Notes
  Faventia
  Dos esgrafiats sobre ceràmica al museu de Rubí
  Resum  PDF
 • Vol. 3, Núm. 2 (1981) - Recensions
  Faventia
  Dubravko Skiljan, Carmina Catulli. Katul pjesme
  Resum  PDF (Castellano)
 • Vol. 3, Núm. 2 (1981) - Recensions
  Faventia
  S.Alavedra. Les ares d'altar de Sant Pere de Terrassa-Egara
  Resum  PDF
 • Vol. 4, Núm. 1 (1982) - Recensions
  Faventia
  ESTEFANIA, D. M. Val. Martialis epigrammaton concordantia
  Resum  PDF
 • Vol. 4, Núm. 1 (1982) - Recensions
  Faventia
  AVILÉS, J. El tratado "De regibus apostaticis de Lucifer de Cagliari"
  Resum  PDF
 • Vol. 4, Núm. 1 (1982) - Recensions
  Faventia
  KOLENDO, J. A la recherche de l'ambre baltique. L'expedition d'un chevalier romain sous Néron
  Resum  PDF
 • Vol. 4, Núm. 1 (1982) - Recensions
  Faventia
  INSCRIPTIONS de la Mésie Superieure, vol. IV
  Resum  PDF
 • Vol. 4, Núm. 2 (1982) - Articles
  Faventia
  La inscripció "cristiana" de la torre del Breny
  Resum  PDF
 • Vol. 5, Núm. 1 (1983) - Recensions
  Faventia
  L. Batlle i Prats, La cultura a Girona de l'Edat Mitjana al Renaixement
  Resum  PDF
 • Vol. 6, Núm. 2 (1984) - Recensions
  Faventia
  L.Ferreres, El tratado moriundum esse pro Dei Filio de Lucifer de Cagliari
  Resum  PDF
 • Vol. 6, Núm. 2 (1984) - Recensions
  Faventia
  Actas del Simposio para el estudio de los códices del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana
  Resum  PDF
 • Vol. 6, Núm. 2 (1984) - Recensions
  Faventia
  A. Anglada, Las obras de Paciano publicadas por V. Noguera y edición crítica del Liber de paenitentibus
  Resum  PDF
 • Vol. 7, Núm. 1 (1985) - Recensions
  Faventia
  M. H. Crawford A Catalogue of Roman Republican Coins in the collections of the Royal Scottish Museum, Edimburg
  Resum  PDF
 • Vol. 8, Núm. 2 (1986) - Recensions
  Faventia
  Marmi antichi. Problemi d'impiego, di restauro e d'identificazione
  Resum  PDF
 • Vol. 14, Núm. 2 (1992) - Recensions
  Faventia
  C. Miguélez Ramos, El vidrio romano en el Museo del Puig des Molins
  Resum  PDF
 • Vol. 14, Núm. 2 (1992) - Recensions
  Faventia
  F. Bertran Llois, F. Marco Simó, Atlas de historia antigua
  Resum  PDF
 • Vol. 15, Núm. 1 (1993) - Recensions
  Faventia
  Monique Dondin-Payre, Un siècle d'épigraphie classique: aspects de l'oeuvre des savants français dans les pays du bassin méditerranéen
  Resum  PDF
 • Vol. 15, Núm. 1 (1993) - Recensions
  Faventia
  Sebastián F. Ramallo Asensio, La ciudad romana de Carthago Nova: la documentación arqueológica
  Resum  PDF
 • Vol. 15, Núm. 2 (1993) - Recensions
  Faventia
  Javier Nieto Prieto i altres, Excavacions arqueològiques subaquàtiques a la Cala de Culip
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 1 (1979) - Pòrtic
  Faventia
  Pòrtic
  Resum  PDF
 • Vol. 20, Núm. 1 (1998) - Ressenyes
  Faventia
  EMMANUEL-REBUFFAT, D. Corpus speculorum Etruscorum. France 1. Paris- Musée du Louvre
  Resum  PDF
 • Vol. 21, Núm. 1 (1999) - Ressenyes
  Faventia
  DURAN I TORT, Carola. Índexs de «La Renaixensa»
  Resum  PDF
 • Vol. 21, Núm. 2 (1999) - Ressenyes
  Faventia
  D’ENCARNAÇÂO, José. Estudios sobre Epigrafía
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2004: Núm.: 23-24 - Articles
  Estudi General
  L'epigrafia a la Corònica de Jeroni Pujades (1569-1635)
  Resum    PDF
 • 1993: Vol.: 32 - Articles
  Annals de l'Institut d'Estudis Gironins
  Per a una aproximació succinta a l'humanisme clàssic als Països Catalans
  Resum    PDF
 • 1995: Vol.: 35 - Articles
  Annals de l'Institut d'Estudis Gironins
  Per a una aproximació succinta a l'humanisme clàssic als Països Catalans
  Resum    PDF
 • 1982: Núm.: 44 - Articles
  Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
  Inscripciones "alienae" en museos y colecciones de la provincia de Barcelona
  Resum    PDF
 • 1986: Núm.: 48-50 (1986-1989) Vol.: II - Articles
  Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
  Sobre tres inscripcions de l'àrea d'Iluro (Mataró)
  Resum    PDF
 • 1974: Vol.: 10 - Articles
  Pyrenae
  Puntualizaciones sobre el "Cursus honorum" de Publio Nigidio Fígulo
  Resum  PDF (Castellano)
 • 1982: Núm.: 13 , 2a època - Articles
  Arraona: revista d'història
  Sobre dues inscripcions del Vallès: Sabadell i Sant Pere de Bertí
  Resum    PDF
 • 1971: Vol.: 13 - Articles
  Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
  La Muerte del emperador Carlos V y el razonamiento astrológico de Tycho Brahe
  Resum    PDF
 • 2002: Núm.: 4 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Pòrtic
  Resum  PDF
 • 2002: Núm.: 4 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Un nou fragment d'inscripció procedent d'Empúries
  Resum  PDF
 • 2002: Núm.: 4 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Ovidi a Badalona (Baetulo)
  Resum  PDF
 • 1994: Núm.: 1 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Pòrtic
  Resum  PDF
 • 1994: Núm.: 1 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Sobre IRB 205
  Resum  PDF
 • 1994: Núm.: 1 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Mnasyllus
  Resum  PDF
 • 1995: Núm.: 2 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Pòrtic
  Resum    PDF
 • 1995: Núm.: 2 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Crhesimus, no Callesimus. A propósito de Ficheiro Epigráfico 213.
  Resum    PDF
 • 1995: Núm.: 2 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Un nou signaculum de Camderà (Besalú, Girona).
  Resum    PDF
 • 1999: Núm.: 3 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Pòrtic
  Resum    PDF
 • 1999: Núm.: 3 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  De falsis inscriptionibus Emporitanis.
  Resum    PDF
 • 1999: Núm.: 3 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Un specillum amb inscripcions.
  Resum    PDF
 • 1999: Núm.: 3 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Tres nous signacula de bronze possiblement bètics.
  Resum    PDF
 • 1999: Núm.: 3 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Una nova inscripció de Sant Miquel Sarroca.
  Resum    PDF
 • 2005: Núm.: 5 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Pòrtic
  Resum    PDF
 • 2005: Núm.: 5 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Una possible peça votiva de bronze en forma de cavall.
  Resum    PDF
 • 2008: Núm.: 6 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  La nova lauda en mosaic d’Empúries: alguns suggeriments de lectura
  Resum  PDF
 • 2008: Núm.: 6 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Un nou fragment d’inscripció conservat en una paret de Barcelona
  Resum  PDF
 • 2008: Núm.: 6 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Recensions
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 7 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Nota introductoria
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 7 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Musaea epigraphica: una breve consideración histórica
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 7 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Juan Manuel Abascal, Rosario Die, Rosario Cebrián, Antonio Valcárcel Pío de Saboya, Conde de Lumiares (1748-1808). Apuntes biográficos y escritos inéditos
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 7 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Paolo Barresi, Provincie dell’Asia Minore. Costo dei marmi, architettura pubblica e committenza
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 7 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Anne Kolb, Joachim Fugmann, Tod im Rom. Grabinschriften als Spiegel römischen Lebens
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 7 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Antonio Sartori, Le epigrafi di Arsago Seprio
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 7 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Armin U. Stylow, Juan Manuel Abascal, Rosario Cebrián, Marvão e Ammaia ao tempo das guerras peninsulares.
  Resum  PDF
 • Vol. 31, Núm. 1-2 (2009) - Articles
  Faventia
  Dertosa : colònia de Pèrtinax?
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 8 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  A modo de apresentação
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 8 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  El canon de los humanistas de su tiempo interesados en la epigrafía y las antiguedades clásicas según el criterio de Onofrio Panvinio
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 8 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Alfredo Buonopane, Manuale di epigrafia latina (Beni culturali 33), Roma, Carocci editore, 2009, 310 pp., isbn: 978-88-430-4815-1
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 8 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Élodie Cairon, Les épitaphes métriques hellénistiques du Péloponnèse à la Thessalie (Hungarian Polis Studies [hps] 18), Budapest, Debrecen, 2009, 327 pp., hu issn: 1417-1708
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 8 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Giovanna Cicala, Instrumentum domesticum inscriptum proveniente da Asculum e dal suo territorio (Biblioteca di studi antichi 91), Pisa, Roma, Fabrizio Serra editore, 2010, 437 pp., isbn: 978-88-6227-180-6
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 8 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Josep Corell, Inscripcions romanes del País Valencià, V (València i el seu territori), nova edició corregida i augmentada, amb la col·laboració de Xavier Gómez Font (Fonts històriques valencianes 44), València, Universitat de València, 2009, 334
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 8 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Anne Kolb (ed.), Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof? Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis II. Akten der Tagung in Zürich 18.-20.9.2008, Berlin, Akademie Verlag, 2010, 394 pp., isbn: 978-3-05-004898-7
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 8 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Péter Kovács, Ádám Szabó (curr.), Tituli Aquincenses, vol. I, Tituli operum publicorum et honorarii et sacri, cura,ediderunt Péter Kovács et Ádám Szabó... Tituli Aquincenses, vol. II, Tituli sepulcrales et alii Budapestini reperti, adiuvante Ben
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 8 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Silvia Orlandi (cur.), Pirro Ligorio, Libri delle iscrizioni latine e greche (Libri delle Antichità Napoli volume 7), Roma, De Luca Editori d’Arte, 2008, Edizione Nazionale delle Opere di Pirro Ligorio, xx + 500 pp., isbn: 978-88-8016-891-1
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 8 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Lieux de cultes: aires votives, temples, églises, mosquées. IXe Colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord antique et médiévale. Tripoli 19-25 février 2005(Études d’Antiquités africaines),Paris, CNRS Éditi
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 9 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  En record de Géza Alföldy
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 9 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Mireille Cebeillac-Gervasoni, Maria Letizia Caldelli, Fausto Zevi, Epigrafia latina. Ostia: cento iscrizioni in contesto
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 9 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Zeïneb Benzina Ben Abdallah, Leïla Ladjimi Sebaï, Catalogue des inscriptions latines païennes inédites du Musée de Carthage
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 9 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  François Chausson (dir.), Occidents romains. Sénateurs, chevaliers, militaires, notables dans les provinces d’Occident
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 9 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Laura Chioffi (cur.), Atti dell’incontro internazionale di studio. Il Mediterraneo e la Storia
  Resum  PDF
 • 2012: Núm.: 10 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Los tituli presentes en la casa de Trimalción: ¿un ejemplo de uso epigráfico doméstico?
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2013: Núm.: 11 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Prae textibus imagines in titulis Latinis. La imagen antes del texto. Nuevas consideraciones sobre el símbolo del ascia
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2013: Núm.: 11 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Giovanna Tedeschi Grisanti, Heikki Solin, Dis Manibus, pili, epitaffi ed altre cose antiche di Giovannantonio Dosio
  Resum  PDF
 • 2013: Núm.: 11 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Juan Manuel Abascal, Ambrosio de Morales
  Resum  PDF
 • 2013: Núm.: 11 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Josep Corell, Inscripciones romanes del País Valencià
  Resum  PDF
 • 2013: Núm.: 11 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Carlo Molle, Le fonti letterarie antiche su Aquinum
  Resum  PDF
 • 2014: Núm.: 12 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Peregre defunctus. Los cenotafios de Dertosa y su ager: un indicio para estudiar los desplazamientos de población en una ciudad portuaria
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2014: Núm.: 12 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Yann Le Bohec, Histoire de la Rome antique (Que sais-je? 3955), Paris, Presses Universitaires de France, 2012, 128 pp. isbn: 978-2-13-059106-1
  Resum  PDF
 • 2014: Núm.: 12 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Rossella Laurendi, Profili costituzionali e orientamenti politici del principato di Claudio (Opuscula Regina Historica II), Reggio Calabria, Iiriti Editore, 2012, 160 pp. isbn: 978-88- 6494-095-3
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2014: Núm.: 12 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Ramiro Donciu, L’empereur Maxence (Munera. Studi storici sulla Tarda antichità 34), Bari, Edipuglia, 2012, 262 pp. isbn: 978-88-7228-662-3
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2014: Núm.: 12 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Patrick Le Roux, La toge et les armes. Rome entre Méditerranée et Océan, Scripta Varia I (Collection «Histoire»), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, 786 pp. isbn: 978- 2-7535-1427-0
  Resum  PDF
 • 2014: Núm.: 12 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Géza Alföldy, Las inscripciones monumentales del Anfiteatro de Tarraco (Tarraco Archaeologica 2), trad. de Philomena Coffey y Eloy Hernández, Tarragona, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, 2012, 78 pp. isbn: 978-84-695-6495-0
  Resum  PDF
 • 2015: Núm.: 13 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Lavapenis (HEp 19, 2010, 301): una propuesta alternativa de lectura
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2015: Núm.: 13 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Domagoj Toncˇinic´, Spomenici VII. Legije na podrucˇju rimske provincie Dalmacije
  Resum  PDF
 • 2015: Núm.: 13 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Aldo Borlenghi, Il campus
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2015: Núm.: 13 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Bence Fehér, Tituli Aquincenses, volumen III
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2016: Núm.: 14 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Federico Gallo, Antonio Sartori (eds.), Tradizione trasmissione traslazione delle epigrafi latine
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2016: Núm.: 14 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  François Bérard, L’armée romaine à Lyon
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2016: Núm.: 14 - Recensions
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Giovannella Cresci Marrone (ed.), TRANS PADVM…VSQVE AD ALPES
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2016: Núm.: 14 - Articles
  Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
  Una nota sobre Cornelia Norbanorum mater en CIL VI, 16357
  Resum  PDF (Castellano)