Detalls de l’autor/a

Ballester Brage, Lluís

 • 2005: Núm.: 77 Efectes de la modernització - Notes d'investigació
  Papers: revista de sociologia
  El concepto de explicación en las ciencia sociales
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2001: Vol.: 12 - Articles
  Arc, L': quadern informatiu de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears
  L'informe Bricall i la millora de la qualitat a la universitat
  Resum    PDF
 • 1998: Vol.: 11 - Articles
  Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia
  Sistema de información e indicadores sociales para la educación
  Resum  PDF
 • 2000: Vol.: 13 - Articles
  Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia
  La lògica situacional de K. Popper y la metodología de la investigación social y educativa
  Resum  PDF
 • 2001: Vol.: 14 - Articles
  Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia
  Evaluación integral de programas-rehabilitación integral de barrios. La experiencia de Palma de Mallorca
  Resum  PDF
 • 2003: Vol.: 16 - Articles
  Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia
  Programa de apoyo socioeducativo para mujeres jóvenes dedicadas a la prostitución
  Resum  PDF
 • 2004: Vol.: 17 - Articles
  Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia
  Avaluació de la docència i millora de la qualitat universitària
  Resum  PDF
 • 2005: Vol.: 18 - Articles
  Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia
  Estudio sobre las competencias cognitivas de los educadores sociales
  Resum  PDF
 • 2003: Núm.: 27 - ARTICLES
  Temps d'Educació
  Necessitats i conflicte. La mediació com a eina pedagògica en els processos d'inserció sociocultural dels immigrants internacionals
  Resum  PDF
 • 2008: Vol.: 20 - Articles
  Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia
  Treball socioeducatiu en xarxa
  Resum  PDF
 • 2011: Vol.: 22 - Articles
  Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia
  L’anàlisi de xarxes socials i els processos socioeducatius
  Resum  PDF