Detalls de l’autor/a

Quintana, Josep

 • 2003: Núm.: 25 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Cronologia de la desaparició de Myotragus Balearicus Bate 1909 a Menorca
  Resum  PDF
 • 2004: Núm.: 26 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Descripció dels rastres i les petjades d'Hypnomis Bate, 1918 (Mammalia: Gliridae) de la Cova de sa Duna (Alaior, Menorca)
  Resum  PDF
 • 2005: Núm.: 27 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Fossil seeds from the pliocene of Menorca and Eivissa (Balearic Islands, Western Mediterranean)
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 34 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Espeleotoponímia de motivació paleontològica i antracotoponímia de les Illes Balears
  Resum  PDF
 • Vol. 53 (2010) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Tomistoma cf. lusitanica (Vianna i Moraes, 1945) (Reptilia: Crocodylia) del Tortonià inferior del port de Maó (Menorca, Illes Balears)
  Resum  PDF
 • Vol. 54 (2011) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  In memoriam Manel Vilella Tejedo (1926-2011)
  Resum  PDF
 • Núm. 36 (2014) - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Descripció de la mandíbula, els segons molars i les incisives de Muscardinus cyclopeus. Agustí, Moyà- Solà & Pons-Moyà, 1982 (Mammalia, Rodentia, Myoxidae)
  Resum  PDF
 • Vol. 59 (2016) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Una nova població de Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O. F. Müller, 1774) (Pulmonata: Discidae) a Mallorca (Illes Balears, Mediterrània occidental)
  Resum  PDF
 • Vol. 60 (2017) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Sobre la presencia de Schizaster desori Wrigth, 1855 (Echinoidea, Spatangoida, Schizasteridae) en el Mioceno superior de Menorca (Islas Baleares, Mediterráneo occidental)
  Resum  PDF