Detalls de l’autor/a

Massot i Muntaner, Josep

 • 1986: 1: 1986 - Estudis i edicions
  Llengua i literatura
  Sobre l'etimologia del nom Marià/Marian/Mariano
  Resum  PDF
 • 1986: 1: 1986 - Crònica
  Llengua i literatura
  Llengua i literatura a l'Institut d'Estudis Catalans
  Resum  PDF
 • 2001: 23 - Necrologies
  Estudis Romànics
  Maur M. Boix i Selva 1919-2000
  Resum  PDF
 • 2001: 12: 2001 - Crònica
  Llengua i literatura
  Ramon Aramon i Serra (1907-2000)
  Resum  PDF
 • 2003: 14: 2003 - Crònica
  Llengua i literatura
  L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques
  Resum  PDF
 • 2008: 19 : 2008 - Crònica
  Llengua i literatura
  Maria Cardús i Almeda (1918-2007)
  Resum  PDF
 • 1990: Vol.: 14 Núm.: 125 - Articles
  Ausa
  Les campanyes patriòtico-religioses de Jaume Collell
  Resum  PDF
 • 1993: Núm.: 2 - Articles
  Revista d'etnologia de Catalunya
  La recuperació de l'arxiu de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya
  Resum    PDF
 • 1993: Núm.: 3 - Articles
  Revista d'etnologia de Catalunya
  L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, avui
  Resum    PDF
 • 1992: Núm.: 7 - Articles
  Anuari Verdaguer
  Una carta de Lluís B. Nadal a Marià Aguiló sobre la tragèdia verdagueriana
  Resum    PDF
 • 1995: Núm.: 9 1995-1996 - Articles
  Anuari Verdaguer
  Jacint Verdaguer i la poesia popular
  Resum    PDF
 • 2001: Núm.: 10 1997-2001 - Articles
  Anuari Verdaguer
  Joan Bonet i Baltà (1906-1997)
  Resum    PDF
 • 2006: Núm.: 14 - Articles
  Anuari Verdaguer
  Marià Aguiló, mentor i amic de Jacint Verdaguer
  Resum    PDF
 • 2002: Núm.: 3 Tardor - Articles
  Del Penedès
  L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques
  Resum  PDF
 • 1979: Núm.: 17 - Notes
  Marges, Els: revista de llengua i literatura
  La represa del llibre català a la postguerra
  Resum    PDF
 • 1979: Núm.: 17 - Ressenyes
  Marges, Els: revista de llengua i literatura
  Jordi Rubió i Balaguer, "De l'edat mitjana al Renaixement"
  Resum    PDF
 • 1982: Núm.: 2 - Articles
  Quaderns de Vilaniu
  Carles Gerhard, comissari de la Generalitat a Montserrat
  Resum  PDF
 • 1982: Núm.: 26 - Cartes i documents
  Marges, Els: revista de llengua i literatura
  Sardà i Salvany i Antoni M. Alcover davant el Primer Congrés de la Llengua i la Solidaritat Catalana
  Resum    PDF
 • 1987: Núm.: 38 - Cartes i documents
  Marges, Els: revista de llengua i literatura
  Cartes d'Antoni M. Alcover a Marià Aguiló
  Resum    PDF
 • 1992: Núm.: 45 - Cartes i documents
  Marges, Els: revista de llengua i literatura
  Setze cartes de Miquel Ferrà a Lluís Nicolau d'Olwer (1923-1934)
  Resum    PDF
 • 1992: 5: 1992-1993 - Crònica
  Llengua i literatura
  L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, avui
  Resum  PDF
 • 1964: 7 : 1959-1960 - Articles
  Estudis Romànics
  Aportació a l'estudi del romancer balear
  Resum  PDF
 • 2007: 29 - Crònica
  Estudis Romànics
  Renovació de la junta de govern de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  Resum  PDF
 • 1959: 6 : 1957-1958 - Recensions
  Estudis Romànics
  Josep Romeu i Figueras: Les nadales tradicionals. Estudi i crestomatia. Barcelona, Editorial Barcino, 1952. 124 pàgs. ("Biblioteca Folklòrica Barcino", V)
  Resum  PDF
 • 1959: 6 : 1957-1958 - Recensions
  Estudis Romànics
  Teatro medieval. Textos íntegros en versión de Fernando Lázaro Carreter. [Valencia], Editorial Castalia, 1958. 232 pàgs. ("Ordres nuevos". Clásicos medievales en castellano actual.)
  Resum  PDF
 • 1959: 6 : 1957-1958 - Recensions
  Estudis Romànics
  Dámaso Alonso - José M. Blecua: Antología de la poesía española: Poesía de tipo tradicional. [Madrid, Editorial Gredos, 1956.] LXXXVI + 264 pàgs. (BRH, VI/3). José M. Blecua: Floresta lírica española. [Madrid], Editorial Gredos, [1957]. 604 pà
  Resum  PDF
 • 1964: 7 : 1959-1960 - Recensions
  Estudis Romànics
  Rafael Ginard Bauçà, El Cançoner popular de Mallorca. Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1960. 144 pàgs. ("Biblioteca Les Illes d'Or", 76)
  Resum  PDF
 • 1964: 7 : 1959-1960 - Recensions
  Estudis Romànics
  Joan Amades: Folklore de Catalunya. Vol. I: Rondalles - Tradicions - Llegendes). - Vol. II: Cançoner (Cançons - Refranys - Endevinalles). Barcelona, Editorial Selecta, [1950-1951]. 1602 + 1398 pàgs. ("Biblioteca Perenne", XIII, XV)
  Resum  PDF
 • 1964: 7 : 1959-1960 - Recensions
  Estudis Romànics
  Miquel Gayà: La poesia de Miquel Ferrà. [Pròleg de Miquel Batllori, S. I.] Barcelona, Editorial Barcino, 1960 [1961]. 78 pàgs. ("Publicacions de la Revista", Segona sèrie, 32)
  Resum  PDF
 • 1985: Núm.: 17 - Articles
  Recerques: història, economia, cultura
  Gaietà Soler i la Solidaritat Catalana
  Resum    PDF
 • 25 - Llibres rebuts
  Estudis Romànics
  CASANOVA, Emili / MORA, Ramon / SANCHIS, Josep (eds.) (2002): Enric Valor, un home de poble. Jornada d'estudi i homenatge a Enric Valor i la seua obra (Agullent-València, 2000). Paiporta: Editorial Denes, 254 p.
  Resum  PDF
 • 1964: 7 : 1959-1960 - Recensions
  Estudis Romànics
  Romeu i Figueras, Josep: La dramaturgia catalana medieval. Urgencia de una valoración. Barcelona 1958 ("Estudios Escénicos", III, 51-56). - La légende de Judas Iscarioth dans la Théatre Catalan et Provençal. Essai de classificaction des passions dram
  Resum  PDF
 • 1964: 7 : 1959-1960 - Recensions
  Estudis Romànics
  Pedro Sainz Rodríguez: Espiritualidad española. Madrid, Ediciones Rialp S. A. 1961. 350 pàgs. ("Biblioteca del Pensamiento Actual", 107)
  Resum  PDF
 • 1964: 7 : 1959-1960 - Recensions
  Estudis Romànics
  Ramón Menéndez Pidal: Poesía árabe y poesía europea, con otros estudios de literatura medieval. [Madrid], Espasa-Calpe, S. A., [1942]. 212 pàgs. ("Colección Austral", 190). - Castilla: la tradición, el idioma. Tercera edición. [Madrid]. Espasa-Ca
  Resum  PDF
 • 1964: 7 : 1959-1960 - Recensions
  Estudis Romànics
  José Simón Díaz: Bibliografía de la literatura hispánica. Madrid, Instituto Miguel de Cervantes (CSIC). Vols. I (1950, 2a ed. 1960), II (1951), III (1953), IV (1955), V (1958), VI (1961). XXXVI + 750 pàgs., XII + 390 pàgs., XIV + 1272 pàgs., + X +
  Resum  PDF
 • 2002: 24 - Crònica
  Estudis Romànics
  Homenatge a Segimon Serrallonga amb motiu de la seva jubilació
  Resum  PDF
 • 1997: 8: 1997 - Crònica
  Llengua i literatura
  Joan Coromines, filòleg
  Resum  PDF
 • 1987: 2: 1987 - Crònica
  Llengua i literatura
  Els Orígens de «Llengua & Literatura» I (1986)
  Resum  
 • 1987: 2: 1987 - Crònica
  Llengua i literatura
  Inauguració del curs 1986-1987 a la Societat Catalana de Llengua i Literatura
  Resum  PDF
 • 2006: Vol.: 50 (2005-2006) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  Antoni Rubió i Lluch vist pel seu fill Jordi
  Resum    PDF
 • 2008: Vol.: 51 (2007-2008) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  Vida Corporativa
  Resum    PDF
 • 2010: 32 - Crònica
  Estudis Romànics
  Una Nova revista de la Secció Històrico-Arqueològica
  Resum  PDF
 • 1959: 6 : 1957-1958 - Recensions
  Estudis Romànics
  "Nueva Revista de Filología Hispánica". Vols. I (1974), II (1948), III (1949), IV (1950), V (1951), VI (1952), VII (1953), VIII (1954), IX (1955), X (1956). México, El Colegio de México. 216 pàgs. ; 414 pàgs. ; 428 pàgs. 436 pàgs. ; 466 pàgs. ;
  Resum  PDF
 • 1959: 6 : 1957-1958 - Recensions
  Estudis Romànics
  Guillem Díaz-Plaja: De literatura catalana: Estudis i interpretacions. Barcelona, Editorial Selecta, [1956]. 220 pàgs. + 1 làm. ("Biblioteca Selecta", 60)
  Resum  PDF
 • 1967: 11 : 1962-1967. Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer : 2 - Articles
  Estudis Romànics
  Notes sobre la supervivència del teatre català antic
  Resum  PDF
 • Vol. , Núm. (2006): 17: 2006 - Materials i bibliografies
  Llengua i literatura
  L'Institut d'Estudis Catalans i l'edició de la Bíblia catalana medieval
  Resum  Text complet
 • 2008: Núm.: 16 - Articles
  Anuari Verdaguer
  Maria Antònia Salvà, els germans Peña i Jacint Verdaguer
  Resum    PDF
 • 2008: Núm.: 16 - Articles
  Anuari Verdaguer
  Joan Fuster i Serra d'Or
  Resum    PDF
 • 1973: 15 : 1970 - Recensions
  Estudis Romànics
  García Jiménez de Cisneros: Obras completas: I. Introducción e índeces: II. Texto. [A cura de] Dom Cipriano Baraut. Abadia de Montserrat, 1965. XVI + 250 pàgs. + 16 làms. ; XIV + 940 pàgs. ("Scripta et Documenta", 15-16)
  Resum  PDF
 • 1972: 14 : 1969 - Recensions
  Estudis Romànics
  Contribució a l'epistolari de Joan Alcover. Transcripció i anotació per Miquel Gayà. Pòrtic per Octavi Saltor. Barcelona, Editorial Barcino, 1964, 158 pàgs. ("Biblioteca Renaixença", III)
  Resum  PDF
 • 1972: 14 : 1969 - Recensions
  Estudis Romànics
  Francesc de B. Moll: Rudiments de gramàtica normativa per a ús dels escriptors baleàrics. [2ª edició]. Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1962 [1963]. 272 pàgs. (Biblioteca "Les Illes d'Or", 15-16). - Promptuari d'ortografia per a ús dels escriptor
  Resum  PDF
 • 1970: 13 : 1963-1968. Estudis de lingüística i de filologia catalanes dedicats a la memòria de Pompeu Fabra : 2 - Articles
  Estudis Romànics
  Un Vocabulari mallorquí-castellà del segle XVIII
  Resum  PDF
 • 1973: 15 : 1970 - Recensions
  Estudis Romànics
  Jean-Marie Petit - Jean Tena: Romancero occitan. Centre d'Études Occitanes - Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Montpellier, 1969. 294 pàgs.
  Resum  PDF
 • 1973: 15 : 1970 - Recensions
  Estudis Romànics
  José Simón Díaz : Manual de bibliografía de la literatura española. Barcelona, Editorial Gustavol Gili, 1963. VIII + 608 pàgs.
  Resum  PDF
 • 1973: 15 : 1970 - Recensions
  Estudis Romànics
  Francesc de B. Moll : Un home de combat (Mossèn Alcover). Palma de Mallorca, Editorial Moll [1962]. 326 pàgs. + 16 làms. (Biblioteca "Raixa" 56-57 = Biblioteca "Les Illes d'Or", 79-80). - Mossèn Alcover i el País Valencià. Conferència valenciana de
  Resum  PDF
 • 1980: 16 : 1971-1975 - Recensions
  Estudis Romànics
  Ramon Muntaner: La croada de França contra els catalans. A cura de Ramon Sumoy. Barcelona, Edicions 62 [1966]. 96 pàgs. ("Antologia Catalana", 17.)
  Resum  PDF
 • 1980: 16 : 1971-1975 - Recensions
  Estudis Romànics
  Cançoner popular de Mallorca, Replegat i ordenat, amb nombroses variants, pel R. Rafael Guinard Buçà, T.O.R. Vols. I-IV. Mallorca, Editorial Moll, 1966-1975- LXXXVIII + 370 pàgs., XXIV + 420 pàgs., XXXII + 472 pàgs., LXIV + 598 pàgs. ("Els Treballs
  Resum  PDF
 • 1980: 16 : 1971-1975 - Recensions
  Estudis Romànics
  R. Menéndez Pidal, Estudios sobre el romancero. Madrid, Espasa-Calpe, S. A., 1973. 518 pàgs. ("Obras completas de R. Menéndez Pidal", XI)
  Resum  PDF
 • 1980: 16 : 1971-1975 - Recensions
  Estudis Romànics
  Miscel·lània Anselm M. Albareda. Vols I-II. Abadia de Montserrat, 1962-1964. 404 pàgs. + 26 làms., 458 pàgs. + 14 làms ("Analecta Montserratensia", IX-X.)
  Resum  PDF
 • 2012: 34 - Necrologies
  Estudis Romànics
  Jordi Bruguera i Talleda (1926-2010)
  Resum  PDF
 • 2012: 22 : 2011-2012 - Crònica
  Llengua i literatura
  Jordi Bruguera, professor i editor
  Resum  PDF
 • 2010: Vol.: 52 (2009-2010) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  Vida Corporativa
  Resum  PDF
 • 2010: Vol.: 52 (2009-2010) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  Diccionari de la traducció catalana. Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (dir.), Eumo Editorial, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I, Universitat de Vic. Vic, 2011, 700 p.
  Resum  PDF
 • 7 : 2014 - Contents
  Catalan Historical Review
  Biographical sketches of new members of the History-Archaeology Section: Albert Rossich
  Resum  Text complet
 • 7 : 2014 - Catalan Version
  Catalan Historical Review
  Semblances dels nous membres de la Secció Històrico-Arqueològica: Albert Rossich i Estragó
  Resum  Text complet
 • 2011: Vol.: 53 (2011-2012) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  Vida corporativa
  Resum  PDF
 • 37 - Recensions
  Estudis Romànics
  Ferrer, Josep / Pujadas, Joan (ed.) (2014): Epistolari Joan Coromines & Pere Bosch i Gimpera, Pau Vila i Antoni Griera. Pineda de Mar: Fundació Pere Coromines, 304 p. (Textos i Estudis, 17).
  Resum  Text complet
 • Núm. 5 (1988) - Miscel·lània
  Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  La poesia popular i la Renaixença
  Resum
 • 38 - Recensions
  Estudis Romànics
  Aguiló, Marià (2014): Cartes sobre el Renaixement. Materials, a cura de Margalida Tomàs. Lleida: Punctum (El Vuit-cents, 10), 336 p.
  Resum  Text complet
 • 38 - Crònica
  Estudis Romànics
  Un Simposi sobre el centenari de la Mancomunitat de Catalunya (23, 24 i 25 d'octubre de 2014)
  Resum  Text complet
 • 39 - Recensions
  Estudis Romànics
  Oliver, Joan / Molas, Joaquim (2015): Diàleg epistolar il·lustrat (1959-1982). Xavier García (ed.). Lleida: Pagès Editors, 188 p.
  Resum  Text complet
 • Vol. 12, Núm. 02-03 (1968) - Articles
  Studia Lulliana
  El Cardenal Albareda
  Resum  PDF