Detalls de l’autor/a

Rovira i Port, Jordi

 • 1982: Vol.: 10 Núm.: 102 - 104 - Articles
  Ausa
  L'assentament del Bronze Final del Turó de Montgròs (El Brull, Osona)
  Resum  PDF
 • 1982: Vol.: 10 Núm.: 102 - 104 - Articles
  Ausa
  La fortificació ibèrica del Turó del Montgròs (El Brull, Osona): darreres novetats
  Resum  PDF
 • 1995: Vol.: 19 - Articles
  Miscel·lània penedesenca
  Excavacions arqueològiques d'urgència a Monistrol d'Anoia
  Resum    PDF
 • 1999: Vol.: 24 - Articles
  Miscel·lània penedesenca
  Sobre alguns elements culturals d'època iberoromana: el cas concret de les arulae penedesenques
  Resum    PDF
 • 1976: Núm.: 38-40 (1976-78) - Articles
  Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
  Algunos comentarios en torno al substrato indígena de la Edad de Bronce en el origen del mundo ibérico en Cataluña
  Resum    PDF
 • 1981: Núm.: 43 - Articles
  Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
  El yacimiento de la Edad del Bronce de "l'Espluga del Bernat" (Querforadat, Alt Urgell, Lleida)
  Resum    PDF
 • 1983: Núm.: 45-46 (1983-1984) - Articles
  Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
  Los asentamientos del Bronce Antiguo, Medio y Final de la zona de Sena-Sigena-Ontiñeñe (Huesca)
  Resum    PDF
 • 1983: Núm.: 45-46 (1983-1984) - Articles
  Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
  Els materials musulmans de l'establiment islàmic del Tossal de Solibernat (Torres de Segre, Segrià)
  Resum    PDF
 • 1983: Núm.: 45-46 (1983-1984) - Noticiari
  Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
  El establecimiento campaniforme de Tramaced (La Llitera, HUesca)
  Resum    PDF
 • 1985: Núm.: 47 - Noticiari
  Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana
  Nous vasos amb decoració campaniforme a Catalunya: la Riba i Olèrdola
  Resum    PDF
 • 2001: Vol.: 24 - Dossier
  Millars: espai i història
  Exploracions i exploradors de l'art rupestre llevantí. Uns breus apunts sobre pioners i dibuixants
  Resum  PDF
 • 1974: Vol.: 10 - Articles
  Pyrenae
  Nuevas hachas de bronce en Cataluña
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2006: Núm.: 16-17 - Documents
  Revista d'arqueologia de Ponent
  Sobre una nova destral de bronze de l'Alt Urgell (Catalunya) i els possibles centres productors pirinencs i prepirinencs
  Resum  PDF
 • 1976: Núm.: 3 - Articles
  Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló
  Los vasos polípodos en Catalunya y el País Valenciano
  Resum  HTML
 • 1987: Núm.: 13 - Articles
  Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló
  Yacimientos arqueológicos de Camporrobles (Plana de Utiel, Valencia) y áreas cercanas: una zona de contacto entre la Meseta y áreas costeras
  Resum  HTML
 • 1991: Núm.: 15 - Articles
  Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló
  Reflexiones sobre los primeros Campos de Urnas en la península ibérica: una arribada marítima
  Resum  HTML
 • 1995: Núm.: 16 - Articles
  Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló
  Ambar y pasta vítrea: elementos de prestigio entre el neolítico avanzado y el bronce final del nordeste de la península ibérica. Un primer estado de la cuestión
  Resum  HTML
 • 1995: Núm.: 16 - Articles
  Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló
  Un punta metál.lica de javelina de tipus "palmela" procedent de La Sarratella (I'Alt Maestrat)
  Resum  HTML
 • 1998: Núm.: 19 - Articles
  Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló
  Una punta de jabalina asimilable al tipo palmela procedente de Benquerencia (Badajoz)
  Resum  HTML
 • 1998: Núm.: 19 - Articles
  Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló
  El puteal romano del Pla de les Forques (Juneda, Lérida)
  Resum  HTML
 • 2006: Núm.: 25 - Articles
  Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló
  Las producciones cerámicas con impronta basal de estera vegetal del calcolítico final-bronce antiguo/medio de la península Ibérica: acerca de la alternancia de influjos y el orígen del protourbanismo en la depresión central catalana como modelo de territo
  Resum  HTML
 • 2006: Núm.: 25 - Articles
  Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló
  El recipiente cerámico con cazoleta interna de la Cova Fonda (Salomó, Tarragona) y sus homólogos de la península Ibérica: sobre la relación entre el bronce valenciano septentrional y el bronce antiguo-medio de la Cataluña centro-meridional
  Resum  HTML
 • 2011: Vol.: 53 (2011-2012) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  Cent anys d'història d'un singular periple monumental. De Capmany a Barcelona: el cas del dolmen i el menhir de la Vinya Monera
  Resum  PDF
 • 2014: Núm.: 19 (2012) - Estudis
  Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria
  Sobre el punyal de la cova Bonica (Vallirana, Baix Llobregat, Catalunya). Un nou element metàl·lic del complex atlàntic del bronze final i al nord-est peninsular
  Resum  PDF