Detalls de l’autor/a

Renom Pinsach, Jordi

 • Vol. 2, Núm. 112 (2013) - Entrenament Esportiu
  Apunts. Educació física i esports
  Fonts d’alteració dels jutges i oficials de regates a vela durant la competició
  Resum  PDF
 • Vol. 2, Núm. 112 (2013) - Rendimiento Deportivo
  Apunts. Educación física y deportes
  Fuentes de alteración de los jueces y oficiales de regatas a vela durante la competición
  Resum  PDF
 • Vol. 3, Núm. 117 (2014) - Pedagogia Esportiva
  Apunts. Educació física i esports
  El canvi de classe en vela infantil i juvenil: estudis des de 2003 fins a 2013
  Resum  PDF
 • Vol. 3, Núm. 117 (2014) - Pedagogía Deportiva
  Apunts. Educación física y deportes
  El cambio de clase en vela infantil y juvenil: estudios desde 2003 hasta 2013
  Resum  PDF
 • Vol. 3, Núm. 85 (2006) - Entrenament Esportiu
  Apunts. Educació física i esports
  Simuladors per a l’aprenentatge i l’entrenament de la vela
  Resum  PDF
 • Vol. 3, Núm. 85 (2006) - Entrenamiento Deportivo
  Apunts. Educación física y deportes
  Simuladores para el aprendizaje y entrenamiento en vela
  Resum  PDF