Detalls de l’autor/a

Solé Camardons, Joan

 • 2000: 14/15 - Sessions de seminari
  Treballs de sociolingüística catalana
  «Els Usos lingüístics en la retolació a Barcelona l'any 1997»
  Resum  PDF
 • 2003: 17 (2003) : L'Ús oral del català. Dades, reflexions i propostes - Secció monogràfica
  Treballs de sociolingüística catalana
  Conclusions de les Jornades
  Resum  PDF
 • 2002: Núm.: 24 - Sociolingüística
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  El perfil sociolingüístic dels alumnes extracomunitaris dels cursos de català per a adults
  Resum    PDF
 • 2002: Núm.: 25 - Plans i dinamització
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Etiquetar en català
  Resum    PDF
 • 2003: Núm.: 26 - Sociolingüística
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Recursos en línia d'interès sociolingüístic
  Resum    PDF
 • 2004: Núm.: 31 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Pla estratègic de política lingüística als centres sanitaris
  Resum    PDF
 • 2004: Núm.: 31 - Sociolingüística
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Enquesta sobre els usos lingüístics als centres sanitaris 2004
  Resum    PDF
 • 2005: Núm.: 32 - Sociolingüística
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Enquesta sobres usos lingüístics a institucions públiques (EULIP)
  Resum    PDF
 • 2006: Núm.: 35 - Plans i dinamització
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Aproximació a l'avaluació de la campanya "Dóna corda al català" (I)
  Resum    PDF
 • 2006: Núm.: 36 - Plans i dinamització
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  L'avaluació dels plans pilot per a l'impuls del coneixement i l'ús de la llengua catalana 2005
  Resum    PDF
 • 2008: Núm.: 43 - Recerca
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  El sistema d'indicadors lingüítics a Catalunya
  Resum    PDF
 • 2006: Núm.: 36 - Plans i dinamització
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Aproximació a l'avaluació de la campanya "Dóna corda al català" (i II)
  Resum    PDF
 • 2000: Núm.: 18 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Ofercat: indicadors sobre l'oferta de català a Santa Coloma de Gramenet
  Resum  PDF
 • 1994: Núm.: 1 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  El Pla general de normalització lingüístic
  Resum  PDF
 • 1995: Núm.: 2 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Objectius i indicadors de resultat: exemples de formulació
  Resum  PDF
 • 1995: Núm.: 2 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Línies de treball de les xarxes de normalització lingüística per a 1995
  Resum  PDF
 • 1995: Núm.: 3 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Nivells de seguiment i d'avaluació de la planificació: elaboració de la memòria d'un programa de normalització lingüística
  Resum  PDF
 • 1999: Núm.: 15 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Els usos lingüístics a les indústries elaboradores de vi i cava
  Resum  PDF
 • 1996: Núm.: 5 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Inexplà: programa de seguiment i avaluació de plans i acords de gestió lingüística per a les organitzacions
  Resum  PDF
 • 1996: Núm.: 6 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Resultats clau del Pla general de normalització lingüística
  Resum  PDF
 • 1997: Núm.: 9 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Els usos lingüístics en l'activitat comercial
  Resum  PDF
 • 1997: Núm.: 10 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Els usos lingüístics en la retolació a Barcelona
  Resum  PDF
 • 1999: Núm.: 14 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  La llengua als hipermercats i cadenes de supermercats de Catalunya
  Resum  PDF
 • 1998: Núm.: 13 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  La situació sociolingüística en els centres de l'Agrupació Catalana d'Establiments Sanitaris
  Resum  PDF
 • 1998: Núm.: 12 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  La llengua de la publicitat exterior a Barcelona
  Resum  PDF
 • 1998: Núm.: 11 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Coneixements i usos lingüístics de la joventut a Catalunya a la dècada dels noranta
  Resum  PDF
 • 2000: Núm.: 19 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  La llengua als supermercats i hipermercats de Catalunya l'any 2000
  Resum    PDF
 • 2009: Núm.: 45 - Models
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Per a una política lingüística per als Joves
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 45 - Recerca
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Comportament lingüístic a les empreses de serveis de Catalunya 2004-2007
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 45 - Ressenyes
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Arnan, Anna; Bosch, Jordi; Palau, Carles; Sagarra, Marina; Vila, David. De la consciència a la conducta
  Resum  PDF
 • 2001: Núm.: 22 - Plans i dinamització
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  La política lingüística empresarial a quatre cadenes d'alimentació
  Resum    PDF
 • 2003: 17 (2003) : L'Ús oral del català. Dades, reflexions i propostes - Secció monogràfica
  Treballs de sociolingüística catalana
  Comissió de l'ús interpersonal del GCS
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 46 - Recerca
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  Balanç sociolingüístic 1998-2008
  Resum  PDF
 • 2017: Núm.: 15 Monogràfic: La demolingüística. Comptar llengües, usos i persones - Articles
  LSC– Llengua, societat i comunicació
  Què és i com es fa una enquesta sociolingüística? Les enquestes d'usos lingüístics de la població
  Resum  HTML