Detalls de l’autor/a

Solé i Durany, Joan Ramon

 • 1992: Núm.: 28 (Castellà-Català) - Articles
  Catalònia
  El principio de territorialidad y el mantenimiento de la identidad nacional y lingüística de los pueblos
  Resum    PDF
 • 1992: Núm.: 28 (Anglès-Català) - Articles
  Catalònia
  The Principle of Territoriality and the Preservation of the National and Linguistic Identity of Peoples
  Resum    PDF
 • 2003: Núm.: 27 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  La regulació del sector socioeconòmic de la Llei de política lingüística i el seu desplegament i aplicació
  Resum    PDF
 • 2001: Núm.: 20 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  La política lingüística al Quebec (I)
  Resum    PDF
 • 2001: Núm.: 21 - Articles
  Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
  La política lingüística al Quebec
  Resum    PDF
 • 1992: Núm.: 28 (Francès-Català) - Articles
  Catalònia
  Le principe de territorialité et le maintien de l'identité nationale et linguistique des peuples
  Resum    PDF