Detalls de l’autor/a

Fornós, Joan J.

 • 1987: Vol.: 21-22 Núm.: 1 Part 2 - Articles
  Acta geológica hispánica
  Brechas y paleokarst en los depósitos jurásicos de la "Serra de Tramuntana" de Mallorca
  Resum  PDF (Castellano)
 • 1987: Vol.: 21-22 Núm.: 1 Part 2 - Articles
  Acta geológica hispánica
  Icnología de vertebrados de la facies Buntsandstein de Mallorca
  Resum  PDF (Castellano)
 • 2004: Vol.: 2 Núm.: 3 - Articles
  Geologica Acta
  On the origin of the North Pacific arcs
  Resum    PDF
 • 1989: Núm.: 14-15 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  La cova de sa Gleda (Manacor, Mallorca). Aspectes geològics i biològics
  Resum    PDF
 • 1992: Núm.: 17-18 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  El Rillenkarren: un tipus particular de biocarst? Primeres dades
  Resum    PDF
 • 1998: Núm.: 22 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Dataciones Th/U de espeleotemas freáticos controlados por el nivel marino, procedentes de cuevas costeras de Mallorca (España)
  Resum    PDF
 • 1995: Núm.: 20 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Litologia i tectònica del carst de Mallorca / Lithology and tectonics of the Majorcan karst
  Resum    PDF
 • 1995: Núm.: 20 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  El paleocarst a Mallorca / Paleokarst in Mallorca
  Resum    PDF
 • 2000: Núm.: 23 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Dataciones Th/U de espeleotemas freáticos recolectados a cotas inferiores al actual nivel marino en cuevas costeras de Mallorca (España): Aportaciones a la construcción de una curva eustática detallada de los últimos 300 ka para el Mediterráneo occi
  Resum    PDF
 • 2001: Núm.: 24 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Les microformes de meteorització del litoral calcari de Mallorca: aproximació a la seva sistematització
  Resum    PDF
 • 1989: Vol.: 33 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Taxes de sedimentació associades a l'activitat d'una piscifactoria (Badia de Fornells, Menorca)
  Resum    PDF
 • 2003: Núm.: 25 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Les coves de Cala Anguila (Manacor, Mallorca). II: La Cova genovesa o cova d'en Bessó. Espeleogènesi, geomorfologia, hidrologia, sedimentologia, fauna, paleontologia, arqueologia i conservació
  Resum  PDF
 • 2005: Núm.: 27 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Mineralogical reconnaisance of caves from Mallorca island
  Resum  PDF
 • 2005: Núm.: 27 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  La cova des Coll (Felanitx, Mallorca). Espeleogènesi, geomorfologia, hidrologia, sedimentologia, fauna i conservació
  Resum  PDF
 • 2006: Núm.: 29 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  El sistema Pirata - Pont - Piqueta (Manacor, Mallorca): geomorfologia, espeleogènesi, hidrologia, sedimentologia i fauna
  Resum  PDF
 • 2007: Núm.: 31 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Els fenòmens endocàrstics de la zona de ca n'Olesa: la cova de s'Ònix i altres cavitats veïnes (Manacor, Mallorca)
  Resum  PDF
 • 2007: Núm.: 31 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  La cova de sa Gleda I. Sector clàssic, sector ponent i sector cinc-cents (Manacor, Mallorca): Geomorfologia, espeleogènesi, sedimentologia i hidrologia
  Resum  PDF
 • 2007: Núm.: 31 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Datació dels sediments recents que rebleixen les cavitats de sa Gleda i del sistema Pirata - Pont - Piqueta: primeres dades
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 33 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Les descobertes subaquàtiques a la Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca): història i descripció dels descobriments, hidrologia, espeleotemes, sediments, paleontologia i fauna
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 33 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Morfologies de corrosió a la part submergida de la Cova des Pas de Vallgornera. Sector antic, sector de gregal i sector de les grans sales (Llucmajor, Mallorca)
  Resum  PDF
 • 2009: Núm.: 33 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Datos preliminares sobre la mineralogía de los precipitados asociados a los respiraderos y toberas existentes en la Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca)
  Resum  PDF
 • 2008: Núm.: 32 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Noves observacions sobre l'espeleogènesi en el Migjorn de Mallorca: els condicionants litològics en alguns grans sistemes subterranis litorals
  Resum  PDF
 • 2008: Núm.: 32 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Característiques sedimentàries de la Cova d'en Bassol (Felanitx, Mallorca)
  Resum  PDF
 • 1991: Vol.: 34 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  La Unitat Calcàries de Santanyí (Miocè Superior) a la zona de Cala Murta (Marina de Llevant, Mallorca)
  Resum    PDF
 • 1991: Vol.: 34 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  El Miocè Superior a l'Illa dels Conills (Arxipèlag de Cabrera)
  Resum    PDF
 • 1992: Vol.: 35 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Composició i textura dels sediments de platja del litoral mallorquí
  Resum    PDF
 • 1994: Vol.: 37 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Aproximació al coneixement dels processos de sedimentació a l’embassament del Gorg Blau, Serra de Tramuntana (Mallorca)
  Resum    PDF
 • 1994: Vol.: 37 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  40 anys del Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears
  Resum    PDF
 • 1996: Vol.: 39 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Evolució neògena de la zona de s'Albufera d'Alcudia (Mallorca, Illes Balears). I. Descripció de la sèria estratigràfica (sondatge 1) i fàcies sedimentàries
  Resum    PDF
 • 1997: Vol.: 40 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Aspectes mineralògics i texturals de la pols procedent de les pluges de fang a les Illes Balears: la seva importància en alguns processos geològics recents
  Resum    PDF
 • 1998: Vol.: 41 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Rebliment holocènic a la vall incisa del barranc d'Algendar (Cala Galdana, sud de Menorca, Mediterrània Occidental)
  Resum    PDF
 • 2001: Vol.: 44 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  About the origin of the northern hemisphere Pacific arcs. Sobre l'origen dels arcs a l'hemisferi nord del Pacífic
  Resum    PDF
 • 2003: Vol.: 46 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Processos erosius als penya-segats costaners del SE de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània Occidental): dades preliminars de l'erosió contínua per disgregació granular. Erosive processes at Eastern Mallorca seacliffs (Illes Balears. Western ...
  Resum    PDF
 • 2004: Vol.: 47 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Episodis significatius de pluges de fang ocorregudes els mesos de febrer i març de 2004 a Mallorca (Mediterrània occidental). Significative dust rain on february and march of 2004 episodes in Mallorca (Western Mediterranean)
  Resum    PDF
 • 2006: Vol.: 49 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  El Neogen postorogènic de la cubeta sedimentària de Campos (Mallorca, Illes Balears, Mediterrània occidental). The post-orogenic Neogene of Campos basin (Mallorca, Balearic Islands, western Mediterranean)
  Resum    PDF
 • 1987: Vol.: 31 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Estudi biosedimentològic de l'Estany de Sa Barcassa de l'Albufereta de Pollença (Mallorca)
  Resum    PDF
 • 1982: Vol.: 26 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Icnitas de Myotragus balearicus del yacimiento de Ses Piquetes (Santanyí, Mallorca)
  Resum    PDF
 • 1982: Vol.: 26 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  El Complejo de Manglar del Mioceno Terminal de la isla de Mallorca
  Resum    PDF
 • 2007: Vol.: 50 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Anàlisi històrica dels 50 volums del Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears. Historical analysis of the 50 issues of the Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Resum    PDF
 • 2007: Vol.: 50 - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  El mantell eólic de ses Arenes (Ciutadella de Menorca): dades preliminars i primeres datacions. Aeolian sequence of ses Arenes (Ciutadella de Menorca): preliminary data and first C-14 data
  Resum    PDF
 • 2010: Núm.: 34 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  El sistema de cavitats Gleda - Camp des Pou (Manacor, Mallorca)
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 34 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Los conjuntos morfológicos de flujo ascendente (Morphologic Suite of Rising Flow) en la Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca)
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 34 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Presencia de Pool Fingers y u-loops en la Cova des Pas de Vallgornera (Mallorca, España)
  Resum  PDF
 • 2010: Núm.: 34 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Noves aportacions a l'estudi de les cavitats de Cala Falcó - Cala Varques (Manacor, Mallorca)
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 35 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Condicionants litològics i estructurals del carst a les illes Balears
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 35 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  El karren litoral a les illes Balears
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 35 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Cavitats subaquàtiques de la franja litoral de Mallorca
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 35 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Morfologies de corrosió de la zona de mescla a les cavitats subaquàtiques de la franja litoral del Llevant i Migjorn de Mallorca
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 35 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  La cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca). La cavitat de major desenvolupament de les illes Balears
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 35 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Evidències morfològiques de processos hipogènics a cavitats de Mallorca
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 35 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Espeleotemes i minerals de les coves de les illes Balears
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 35 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Els sediments de les cavitats càrstiques de les Balears
  Resum  PDF
 • 2011: Núm.: 35 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Dades sobre paleocarst i espeleocronologia de les illes Balears
  Resum  PDF
 • Vol. 53 (2010) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  El rebliment sedimentari de la galeria del Tragus a la cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca)
  Resum  PDF
 • Vol. 56 (2013) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Estratigrafia d’es Dolç (Colònia de Sant Jordi, Mallorca)
  Resum  PDF
 • Núm. 36 (2014) - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Es Dolç (Colònia de Sant Jordi, ses Salines, Mallorca). Cavitat litoral amb influències hipogèniques excavada a les Eolianites quaternàries i als materials del Pliocè
  Resum  PDF
 • Núm. 36 (2014) - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Les morfologies de dissolució hipogèniques i de la zona de mescla litoral a en Es Dolç (Colònia de Sant Jordi, Ses Salines, Mallorca)
  Resum  PDF
 • Vol. 58 (2015) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Interferència entre sedimentació eòlica i al·luvial
  Resum  PDF
 • Vol. 59 (2016) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Dipòsits d’interferència eòlic-al· luvial al Pleistocè superior de les Illes Balears (Mallorca i Menorca, Mediterrània occidental): sedimentologia i implicacions paleoambientals
  Resum  PDF