Detalls de l’autor/a

Ravetllat Ballesté, Isaac

 • 2006: Núm.: 31 - MONOGRAFIA: Infància en situació de risc social
  Temps d'Educació
  La infància en situació de risc. Cap a una nova Llei d'Infància
  Resum  PDF
 • Núm. 21 (2015) - Articles
  Revista d'estudis autonòmics i federals
  Competencias autonómicas en materia de atención y protección a la infancia y la adolescencia: estudio al hilo del artículo 166.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña
  Resum  PDF
 • 2017:Núm.: 3 - Dret Català / Derecho Catalán
  InDret
  La capacidad de obrar de la persona menor de edad no emancipada a la luz del Libro II del Código civil de Cataluña (artículos 211-3 y 211-5)
  Resum  PDF