Detalls de l’autor/a

Martín Tamayo, Ignacio

 • Vol. 2, Núm. 104 (2011) - Pedagogia Esportiva
  Apunts. Educació física i esports
  El programa PROTODEBA v. 1.0: una proposta per a l’observació de la presa de decisions en handbol
  Resum  HTML
 • 2011: Núm.: 104 - Pedagogía Deportiva
  Apunts. Educación física y deportes
  El programa PROTODEBA v1.0: una propuesta para la observación de la toma de decisiones en balonmano
  Resum  HTML
 • Vol. 2, Núm. 112 (2013) - Activitat Física i Salut
  Apunts. Educació física i esports
  Importància de l’autoconcepte físic i l’autoeficàcia general en la predicció de la conducta de pràctica física
  Resum  PDF
 • Vol. 2, Núm. 112 (2013) - Educación Física
  Apunts. Educación física y deportes
  Importancia del autoconcepto físico y la autoeficacia general en la predicción de la conducta de práctica física
  Resum  PDF
 • Vol. 3, Núm. 113 (2013) - Activitat Física i Salut
  Apunts. Educació física i esports
  Efecte agut de l’activitat fisicoesportiva i l’expressió corporal sobre l’estat d’ànim
  Resum  PDF
 • Vol. 3, Núm. 113 (2013) - Actividad Física y Salud
  Apunts. Educación física y deportes
  Efecto agudo de la actividad fisicodeportiva y la expresión corporal sobre el estado de ánimo
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 123 (2016) - Entrenamiento Deportivo
  Apunts. Educación física y deportes
  Análisis de los saques de lateral del Torneo de Rugby Seis Naciones 2013
  Resum  PDF
 • Vol. 1, Núm. 123 (2016) - Entrenament Esportiu
  Apunts. Educació física i esports
  Anàlisi dels serveis de toc del Torneig de Rugbi Sis Nacions 2013
  Resum  PDF