Detalls de l’autor/a

Tous Prieto, Francesc

 • 2016: Núm.: 109 - Estudis
  Marges, Els: revista de llengua i literatura
  El proverbi en context: teoria i pràctica de les formes sentencioses medievals
  Resum  PDF
 • Vol. 51 (2011) - Articles
  Studia Lulliana
  Breus proposicions que contenen molta sentència: els proverbis lul·lians i les «formes sentencioses»*
  Resum  PDF
 • Vol. 15 (2016) - Dossier temàtic
  Mot so razo
  "Cascun proverbi és escrit / per ço que en son lloc sia dit": els proverbis rimats de Ramon Llull
  Resum