Detalls de l’autor/a

Pomar, Francesc

 • 2011: Núm.: 35 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  El karren litoral a les illes Balears
  Resum  PDF
 • Vol. 58 (2015) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Interferència entre sedimentació eòlica i al·luvial
  Resum  PDF
 • Vol. 59 (2016) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Dipòsits d’interferència eòlic-al· luvial al Pleistocè superior de les Illes Balears (Mallorca i Menorca, Mediterrània occidental): sedimentologia i implicacions paleoambientals
  Resum  PDF