Detalls de l’autor/a

Bretones Peregrina, Eva

  • 2011: Núm.: 40 - REFLEXIONS I ASSAIGS
    Temps d'Educació
    Trànsits en la praxi de l’educació social: mirades des de l'antropologia
    Resum  PDF