Detalls de l’autor/a

Mestre-Runge, Cristian

  • Vol. 59 (2016) - Articles
    Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
    Anàlisi diacrònica (1956-2010) de la fletxa litoral de El Rompido (Huelva) a través de SIG: afecció antròpica en la seva evolució morfosedimentària
    Resum