Detalls de l’autor/a

Sánchez-Valverde Visus, Carlos

 • 2009: Núm.: 37 - MONOGRAFIA: La investigació Historicoeducativa des de Catalunya
  Temps d'Educació
  Frederic Godàs i l’educació social: les intuïcions d’un precursor de la normalització
  Resum  PDF
 • 14 (juliol-desembre 2009) - Tema monogràfic = Monographic Theme
  Educació i Història: revista d'història de l'educació
  La Junta de Protecció de la Infància de Barcelona, 1908-1985: algunes claus del seu naixement, funcionament institucional i recorregut històric = The Junta de Protecció de la Infància de Barcelona, 1908-1985: Key factors in its constitution, f
  Resum  PDF
 • 2014: Vol.: 7 Núm.: 1 - Articles de recerca
  REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació
  El perfil de l’emprenedor social de l’estudiantat dels Graus d’Educació Social, Pedagogia i Treball Social a la Universitat de Barcelona
  Resum  HTML (Castellano)
 • Núm. 30 (juliol-desembre 2017) - Assajos i estudis
  Educació i Història: revista d'història de l'educació
  El Grup Benèfic Wad Ras: semblança en el centenari de la creació de «La Prote»
  Resum  Text complet
 • Núm. 30 (juliol-desembre 2017) - Documents
  Educació i Història: revista d'història de l'educació
  «La Prote», vida quotidiana i històries de vida
  Resum  Text complet