Detalls de l’autor/a

Seguí, Bartomeu

 • 1998: Núm.: 22 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  El jaciment fossilífer de la Cova C-2 (Ciutadella de Menorca)
  Resum    PDF
 • 1995: Núm.: 20 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Interès paleontològic dels jaciments càrstics de les Gymnèsies i les Pitiüses / Paleontological interest of karstic deposits from the Gymnesic and Pityusic islands
  Resum    PDF
 • 2000: Núm.: 23 - Articles
  Endins: publicació d'espeleologia
  Sobre alguns jaciments de Myotragus balearicus Bate 1980 (Artiodactyla, Caprinae) de tafonomia infreqüent
  Resum    PDF
 • Vol. 58 (2015) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  El vessant territorial de la caça a Mallorca: distribució i característiques dels terrenys cinegètics i dels refugis de fauna
  Resum  PDF
 • Vol. 58 (2015) - Articles
  Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
  Mateu Castelló Mas (1935-2015): una vida per la natura de les Balears
  Resum  PDF