Detalls de l’autor/a

Parcerisa Aran, Artur

 • 2010: Núm.: 38 - MONOGRAFIA: Dimensions pedagògiques, curriculars i organitzatives de l'Espai Europeu d'Educació Superior
  Temps d'Educació
  Polítiques docents en el context de l’EEES: oportunitats, dificultats i dilemes
  Resum  PDF
 • 2018: Vol.: 11 Núm.:1 - Ressenyes de llibres i congressos
  REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació
  Un munt d’experiències per innovar en els estudis de Dret
  Resum  HTML (Castellano)