Detalls de l’autor/a

Mas, Anna

  • 1986: 4 : 1985 - Articles
    Sessió Conjunta d'Entomologia
    Diferenciació específica de Symphylellopsis Subnuda i S. Arvernorum (Myriapoda, Symphyla)
    Resum  PDF