Detalls de l’autor/a

Sánchez Martí, Angelina

 • 2013: Núm.: 44 - TRIBUNA. Inclusió i persistència acadèmica en joves immigrats
  Temps d'Educació
  Joves immigrants i persistència acadèmica: què ens diuen les seves xarxes personals? / Jeunes immigrés et persistance académique: que nous disent leurs réseaux personnels?
  Resum  PDF
 • 2018: Vol.: 11 Núm.:1 - Articles metodològics
  REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació
  Anàlisi de classificació amb variable «criteri» a SPAD
  Resum  HTML (Castellano)