Detalls de l’autor/a

Olivar, Alexandre , 1919-

 • 2004: Vol.: 49 (2003-2004) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  BROWN, Peter: Agustín de Hipona (Madrid, 2001)
  Resum    PDF
 • 1979: Vol.: 4 Núm.: 1 - Articles
  Revista Catalana de Teologia
  Consideracions sobre l'acròstic "Audiamus fratres magnalia Dei"
  Resum    PDF
 • 1980: Vol.: 5 Núm.: 2 - Articles
  Revista Catalana de Teologia
  Sever d'Antioquia en la història de la predicació
  Resum    PDF
 • 1983: Vol.: 8 Núm.: 1 - Articles
  Revista Catalana de Teologia
  Els predicadors antics i llurs auditoris
  Resum    PDF
 • 1991: Vol.: 16 Núm.: 2 - Articles
  Revista Catalana de Teologia
  Anastasi Sinaïta i el seu sermó sobre la sagrada sinaxi
  Resum    PDF
 • 2006: 14 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Raymond Étaix: in memoriam
  Resum  PDF
 • 2004: 12 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Robert Amiet in memoriam
  Resum  PDF
 • 2004: 12 - Textos
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Sobre Ermemir Quintilià i un fragment de sacramentari de Santa Eugènia de Berga
  Resum  PDF
 • 2005: 13 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Parenostres en substitució de Salms: a propòsit d'un text català del segle XV
  Resum  PDF
 • 1983: 2 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Noves notícies de manuscrits litúrgics i a propòsit d'ells
  Resum  PDF
 • 1984: 3 - Estudis
  Miscel·lània litúrgica catalana
  "Fidelibus tuis vita non tollitur sed mutatur in melius"
  Resum  PDF
 • 1994: 5 - Estudis
  Miscel·lània litúrgica catalana
  El Recull de pregàries marials del manuscrit 217 de Ripoll
  Resum  PDF
 • 1996: 7 - Estudis
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Nou panorama de la investigació de la història de la litúrgia a Catalunya
  Resum  PDF
 • 1999: 9 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Don Jordi Pinell, un investigadors en el camp històric de la litúrgia
  Resum  PDF
 • 1999: 9 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Un fragment de sacramentari gironí conservat a Heidelberg
  Resum  PDF
 • 1995: 6 - Estudis
  Miscel·lània litúrgica catalana
  L'Obra científica de José Janini
  Resum  PDF
 • 2007: 15 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Dom Adalbert Maria Franquesa i Garròs
  Resum  PDF
 • 1978: 1 - Articles
  Miscel·lània litúrgica catalana
  La Comissió Interdiocesana per a la Versió dels Textos Litúrgics al català: nou anys de treball
  Resum  PDF
 • 1997: 8 - Estudis
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Per què el vuitè volum de Miscel·lània Litúrgica Catalana està dedicat a Aimé-Georges Martimort
  Resum  PDF
 • 1996: Vol.: 45 (1995-1996) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  Sobre el manuscrit Q de la crònica de Bernat Desclot
  Resum    PDF
 • 1990: Vol.: 42 (1989-1990) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  "Canción de un viage a Montserrate". Un poema de cap a l'any 1800
  Resum    PDF
 • 1988: Vol.: 41 (1987-1988) - Articles
  Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  Problemes idiomàtics de la predicació antiga
  Resum    PDF
 • 1991: Vol.: 24 Symposium Internacional sobre els orígens de Catalunya (Segles VIII-IX): II - Articles
  Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
  La Litúrgia a Catalunya ara fa mil anys
  Resum    PDF
 • 2003: 11 - Textos
  Miscel·lània litúrgica catalana
  Sobre el Sacramentari de Sant Julià de Vilatorta
  Resum  PDF
 • 2001: 10 - Textos
  Miscel·lània litúrgica catalana
  El sacramentari fragment I/14 de la Biblioteca episcopal de Vic
  Resum  PDF