Detalls de l’autor/a

Cardona, Àngels

 • 1988: Vol.: 3 - Articles
  Orsis: organismes i sistemes
  Cariologia i distribució del gènere Bromus L. (Sec. Pnigma Dumort. i Sec. Ceratochloa (Beauv.) Griseb.) a Catalunya
  Resum  PDF
 • 1988: Vol.: 3 - Articles
  Orsis: organismes i sistemes
  Fitodermologia i cariologia d'Onobrychis viciifolia Scop., O. Supina (Chaix) DC. i O. saxatilis Lam. de Catalunya
  Resum  PDF