Resultats de la cerca


Revisa la cerca
 
Revista Número Títol
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2014: Núm. 32 Actualització professional a l'entorn universitari : la formació al Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona Resum HTML
Núria Balagué, Neus Fitó Font
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 2006: Núm.: 44 El Servei de Biblioteques del Front, epopeia cultural del segle XX Resum  PDF
Vicenç Allué
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació Núm. 39 (2017) Bones pràctiques a les biblioteques de la UAB per evitar el plagi Resum HTML
Marina Carbonell Ferrando
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2016: Núm. 37 Eduard Toda, de bibliòfil i mecenes de biblioteques a mestre de bugada de papers Resum HTML
Assumpció Estivill Rius
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 2006: Núm.: 44 Maria Teresa Boada i Maria Cugueró: «Érem tan, tan innocents…» Resum  PDF
Núria Ventura, Jesús Gascón García
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2013: Núm. 30 Implantació de l'e-book a les biblioteques d'investigació: estudi de cas de la Biqfr Resum HTML
Irene Sofía Romero Otero, Elena Giménez Otero
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 2007: Núm.: 46 Les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya: estat de la qüestió (primera part) Resum PDF
Comissió Gestora de les BEG
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2015: Núm. 35 Fons antic i repositoris universitaris a Espanya Resum HTML
José Luis Herrera Morillas
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2016: Núm. 36 Construint la memòria dels feminismes: arxius, biblioteques i centres de documentació. Una mirada al passat, una reflexió per al futur Resum HTML
Núria Jornet i Benito, Núria Tuset Páez
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2013: Núm. 30 La biblioteca digital de l'Instituto Cervantes: model de selecció per al llibre electrònic i gestió de la col·lecció Resum HTML
Ana Cristina Gonzalo Iglesia
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 2006: Núm.: 44 Rubió, Rubió i el bibliobús del front Resum  PDF
Manuel Rubió i Lois,
 
Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014: Vol. 3 Editorials i biblioteques: escenaris i fórmules de col·laboració a Catalunya (2012-2013) Resum PDF
Jordi Llobet Domènech, Consol García Grau
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2015: Núm. 34 Arxius documentals en publicitat: Centro Documental para la Conservación del Patrimonio Publicitario Español (Publidocnet) Resum HTML
Juan Carlos Marcos Recio, Juan Miguel Sánchez Vigil, María Olivera Zaldua
 
Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014: Vol. 3 Història de les biblioteques i arxius: estudis i recerca a Catalunya (2012-2013) Resum PDF
Marga Losantos
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2013: Núm. 30 La política de col·lecció a la Xarxa de Biblioteques de L'Hospitalet de Llobregat Resum HTML
Pedro A. Bravo Jiménez
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2013: Núm. 30 Documents de política de desenvolupament de la col·lecció en la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona Resum HTML
Marta Cano Vers, Montse Cantí Marrugat
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 2017: Núm.: 62 Cinc anys de Bibliowikis (2012-2017): l’Open GLAM pren força a les biblioteques catalanes Resum PDF
Carme Fenoll Clarabuch, Àlex Hinojo Sánchez
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 2006: Núm.: 44 Biblioteques d'una república en guerra, o, quan el fusell d'avui és garantia de la biblioteca de demà Resum  PDF
Ramón Salaberria, Blanca Calvo
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2013: Núm. 30 Les biblioteques populars de Barcelona com a espais de socialització durant el segon franquisme, 1957-1975 Resum HTML
Assumpció Estivill Rius
 
Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014: Vol. 3 Les biblioteques universitàries a Catalunya (2012-2013) Resum PDF
Núria Balagué Mola, Joan Gómez Escofet
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 2011: Núm.: 55 Implementació de web mòbil a les biblioteques Resum PDF
Jordi Serrano-Muñoz, Javier Clavero Campos, Taïs Bagés, Francesc Carnerero
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 2007: Núm.: 46 Deu pinzellades de la història recent de la Biblioteca de Catalunya (1993-2007) Resum PDF
Dolors Lamarca, Eugènia Serra Aranda
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 2006: Núm.: 44 Llibres a les trinxeres. Lectura i biblioteques durant la Primera Guerra Mundial Resum  PDF
Alfons González Quesada
 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 2014: Núm. 33 El CollectiveAccess, un sistema de gestió i difusió de col·leccions de museus, arxius i biblioteques Resum HTML
Rubén Alcaraz Martínez
 
Item: revista de biblioteconomia i documentació 2005: Núm.: 40 Participació i oportunitats de les Biblioteques de Barcelona en l'Any del Llibre i la Lectura Resum  PDF
Carme Galve Montore
 
1 - 25 de 161 elements 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex. arxiu ((revista OR conferència) NOT tesi).
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex. "publicació amb accés lliure".
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex. en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex. si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que contenen tant la paraula «social» com els que contenen la paraula «sociològica».