Resultats de la cerca


Revisa la cerca
 
Revista Número Títol
 
Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc 2014: Núm.: 12 Peregre defunctus. Los cenotafios de Dertosa y su ager: un indicio para estudiar los desplazamientos de población en una ciudad portuaria Resum
Marc Mayer
 
REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació 2011: Vol.: 4 Núm.: 2 "Acompanyats pel vent": Creant entorns educatius que afavoreixin el treball col·laboratiu Resum PDF
Toni Olives, Lucía Parreño, Miquel Julià, Joana Marsal, Mariano Royo, Josep Oliver
 
Boletín americanista 2017: Núm. 74 Les bases geogràfica i científica del pensament de Colom en el projecte oceànic Resum
Jesús M. Porro Gutiérrez
 
International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE) 2013: Vol.: 10 Núm.: 2 Navegar i aprendre: una aproximació a les relacions entre estils d’aprenentatge i la navegació en Moodle Resum
Gilles Lavigne, Karla Díaz López, Lewis McAnally Salas, Javier Organista Sandoval
 
Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales 2011: Vol.: 16 Por llevar la contraria. Una nota sobre José María López Piñero y El arte de navegar en la España del Renacimiento, 1979 Resum HTML
Manuel Lucena Giraldo
 
Temps d'Educació 2016: Núm.: 51 Les humanitats en la societat del coneixement i a la universitat / Les sciences humaines dans la société de la connaissance et à l’université Resum PDF
Joan Campàs, Joan Fuster Sobrepere
 
International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE) 2015: Vol. 12 Núm.: 3 Anàlisi de la navegació en un entorn virtual d’aprenentatge d’estudiants d’enginyeria Resum
Gilles Lavigne, Genoveva Gutiérrez Ruiz, Lewis McAnally-Salas, Javier Organista Sandoval
 
Artnodes: revista d'art, ciència i tecnologia Núm. 16 (2015): Art Matters II La genealogia "líquida" de la interfície Resum
Jorge Marzo Perez
 
Apunts. Educación física y deportes Vol. 3, Núm. 85 (2006) Simuladores para el aprendizaje y entrenamiento en vela Resum PDF
Jordi Renom Pinsach
 
1 - 9 de 9 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex. arxiu ((revista OR conferència) NOT tesi).
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex. "publicació amb accés lliure".
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex. en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex. si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que contenen tant la paraula «social» com els que contenen la paraula «sociològica».