Els 30 articles més consultats al 2015

Institut d'Estudis Catalans

Consultes
La Filosofía de la educación de Rousseau: el naturalismo eudamonista
Isabel Vilafranca i Manguán
12.035
 Educació i Història: revista d'història de l'educació
Lenguaje y violencia en La virgen de los sicarios, de Fernando Vallejo
Antonio Torres Torres
4.384
 Estudis Romànics
Bearn o la sala de les nines, contra el realisme social
Vicent Simbor Roig
3.808
 Llengua i literatura
¿Qué es la biodiversidad?
Gonzalo Halffter
2.904
 Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
El Raro diccionario valenciano-castellano único y singular de vozes mmonossylabas de Carles Ros (1770)
Emili Casanova
2.755
 Llengua i literatura
Tècniques d'animació i estimulació per a la gent gran
Mercè Roca Carroggio
2.665
 Revista Catalana de Sociologia
The Francoist Repression in the Catalan Countries
Conxita Mir i Curcó
2.087
 Catalan Historical Review
La Clasificación de las unidades fraseológicas idiomáticas
Aina Torrent, Petra Eberwein, Lucía Uría, Ulrike Becker
1.942
 Estudis Romànics
Les Grands problèmes de l'agglomération parisienne et les tentatives pour les résoudre. Circulation, inmigration, insécurité, logement
Paul Claval
1.824
 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Gender-based violence and the challenge of visual representation
Birgit Wolf
1.726
 Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi
The Borja Family: Historiography, Legend and Literature
Eulàlia Duran
1.717
 Catalan Historical Review
Educación y emancipación: de la experiencia de Jacotot a la expectativa de Rancière
Xavier Laudo Castillo
1.708
 Educació i Història: revista d'història de l'educació
Les Manuscrits dits "del Papa Luna" dans deux inventaires de la bibliothèque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz à Teruel
Curt J. Wittlin
1.541
 Estudis Romànics
Aportaciones sobre el poder antigénico de los microbios virulentos y atenuados
José Vidal i Munné, C. Arroyo, C. S. Enríquez, C. Ruiz
1.523
 Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Narcís Monturiol (1819-1885), pioneer of submarine navigation
Carles Puig-Pla, Antoni Roca i Rosell
1.514
 Contributions to science
Lo Svolgimento della forma metrica della poesia lirica italiana dell'ottocento
Theodor W. Elwert
1.485
 Estudis Romànics
Growth of sericulture and its impact on silk textile industry in Uttar Pradesh
D. N. Bajpai, P. N. Shukla
1.431
 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
El Oficio de periodista en el siglo XVII: gaceteros, impresores y comerciantes
Javier Díaz Noci
1.399
 Periodística: revista acadèmica
Fernand Deligny: pedagogia y nomadismo en la educación de las "otras infancias"
Jordi Planella i Ribera
1.366
 Educació i Història: revista d'història de l'educació
Método de tinción de sangre (eosina - azul de Unna fenicado)
Abelardo Gallego Canel
1.364
 Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Del postmodernismo a las nuevas geografías culturales (mesa redonda del XVIII Congreso de la AGE. Bellaterra, 26 de septiembre de 2003)
Núria Benach Rovira, Luz Marina García Herrera, Abel Albet i Mas, Xosé Manuel Santos Solla
1.328
 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Morfologia verbal aranesa: les desinències de l'imperfet d'indicatiu
Aitor Carrera Baiget
1.275
 Llengua i literatura
La problemàtica dels formatges de xerigot a Catalunya: brossat, mató, recuit
Dolors Ponsati, Ramon Clotet i Ballús, Josep Mestres
1.226
 Quaderns agraris
Biografia d'un geòleg català desconegut a la seva terra: Joan Maria Ribera i Faig (1919-1989)
Oriol Riba i Arderiu
1.163
 Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Història del turisme a Mallorca
Bartomeu Barceló Pons
1.134
 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
El Levantamiento del mapa topográfico a escala 1:50.000 en Cataluña (1912-1932)
Luis Urteaga, Francesc Nadal
1.118
 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Un Nuevo ámbito para La vida de Lazarillo de Tormes
Rosa Navarro Durán
1.099
 Estudis Romànics
Los Centros comerciales de A Coruña, nuevos lugares de ocio y de compra
Luis Alfonso Escudero Gómez
1.095
 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
La Reutilización del patrimonio industrial como recurso turístico. Aproximación geográfica al turismo industrial
Carlos J. Pardo Abad
1.058
 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
La Divisió de la cosa comuna. El nou règim legal establert en el codi civil de Catalunya i la seva aplicació judicial
Joan-Maria Raduà Hostench
1.053
 Revista Catalana de Dret Privat
«Els 30 articles més consultats al 2016 Els 30 articles més consultats al 2014 »