Els 30 articles més consultats al 2012

Museu de Gavà

Consultes
Elements ornamentals neolítics de variscita trobats a les mines 83 i 85 de Gavà
Ferran Borrell, Alícia Estrada
68
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Introducció. 10 anys de recerques arqueològiques a la serra de les Ferreres (Mines de Gavà, Baix Llobregat)
Amaia Bordas i Palarea, Ferran Borrell, Josep Bosch
64
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Excavació de les mines neolítiques 83, 84, 85 i 90 de Gavà: estructura, ús, reutilització i rebliment
Ferran Borrell, Eva Orri
58
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Elements ornamentals neolítics en matèries dures animals (petxina i dent) recuperats a les mines 84 i 85 de Gavà
Ferran Borrell, Alícia Estrada
55
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Datacions per radiocarboni a les mines neolítiques de la serra de les Ferreres de Gavà
Ferran Borrell, Josep Bosch, Oriol Vicente
55
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
crèdits, índex i presentació
52
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Utillatge macrolític neolític de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà
Maria Bofill, Ferran Borrell
51
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Malacofauna marina neolítica al sector serra de les Ferreres de Gavà. Mines 83, 84 i 85
Alícia Estrada
45
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Estudi geològic i mineralògic de mines de l'època neolítica a la serra de les Ferreres (Mines de Gavà)
Joan-Carles Melgarejo i Draper, Mª Carme Cirera, Joaquín Proeza
44
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Les mines històriques al sector de la serra de les Ferreres: darreres aportacions a l'estudi de la Mineria del ferro a Gavà
Amaia Bordas i Palarea, Roger Molinas, Manuel Saa, Joan-Carles Melgarejo i Draper
43
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
La indústria lítica neolítica tallada en sílex de les mines 83, 84, 85 i 90 (Gavà, Baix Llobregat): morfologia i tecnologia
Ferran Borrell
42
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Estudi arqueoantropològic de les restes humanes neolítiques de les mines 84 i 90 de Gavà (Baix Llobregat)
Alícia Casas, Tona Major
41
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Conclusions
Ferran Borrell, Josep Bosch
41
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Estudi d'una peça neolítica d'obsidiana procedent de la mina 83 de Gavà: tipologia, funcionalitat i petrologia
Josep Bosch, Juan Francisco Gibaja, Bernard Gratuze
40
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Estudi de la indústria òssia del complex miner neolític de la serra de les Ferreres (Gavà)
Alícia Estrada, Ferran Borrell, Jordi Nadal
36
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Anàlisi funcional de la indústria lítica neolítica sobre sílex de les mines 83, 84 i 85 de Gavà
Juan Francisco Gibaja
35
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Anàlisi de residus en ceràmica neolítica. Estudi del contingut d'un vas de boca quadrada de la mina 83
Jordi Tresserras
35
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Restes de fang neolítiques. Morfologia i interpretació dels elements documentats a la mina 84 de Gavà
Elena García
34
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Estudi de les ceràmiques neolítiques procedents de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà
Josep Bosch, Anna Gómez
34
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Estudi antropològic de les restes humanes neolítiques de la mina 83 de Gavà
Anfruns Josep
31
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Estudi de caracterització petrogràfica d'un vas de boca quadrada neolític de la mina 83 de Gavà
Xavier Clop i García, Aureli Álvarez
30
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Les matèries colorants de les mines neolítiques del sector serra de les Ferreres (Gavà, Baix LLobregat): estudi preliminar i primers resultats
Gala Gómez-Merino, Francesc Gispert-Guirado
29
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Les fustes carbonitzades de l'època neolítica de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà: paisatge i recursos
Raquel Piqué
28
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Peces de collaret de corall de l'època neolítica procedents de la mina 83 de Gavà
Josep Bosch, Alícia Estrada
27
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Estudi pol·línic de sediments neolítics provinents de la mina 84 de Gavà
Santiago Riera
27
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Anàlisi arqueozoològica dels conjunts faunístics neolítics recuperats a les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà
Maria Saña
27
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Mostreig, tractament i anàlisi arqueobotànica de llavors i fruits d'època neolítica al sector de la serra de les Ferreres
Natàlia Alonso, Ferran Antolín
22
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Paleoambient. Análisis antracológicos de yacimientos neolíticos de Andalucía
17
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
Marc geogràfic i geològic
16
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
La gestión de los recursos minerales: propuesta teórico-metodológica para el estudio de la producción lítica en la Prehistoria
Xavier Terradas
15
 Rubricatum: revista del Museu de Gavà
«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »