Els 30 articles més consultats al 2012

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Consultes
El PEIN, sistema d'àrees naturals protegides de Catalunya
Xavier Carceller Roqué
198
 Revista Catalana de Geografia
Els passadissos de Collblanc-La Torrassa 1900-29. L'essència d'un barri dormitori.
Juan Fernández de Retana Lobo
110
 Revista Catalana de Geografia
La ciutat de Barcelona a les novel·les de Joan Marsé
Carles Carreras i Verdaguer
66
 Revista Catalana de Geografia
Les pluges de fang a Barcelona
Javier Martín Vide, María del Carmen Moreno García
53
 Revista Catalana de Geografia
Mil projeccions per a un mapamundi, o l'impossible art d'aplanar la Terra
Josep Maria Rabella i Vives
52
 Revista Catalana de Geografia
CD-Atles de Catalunya. Un exemple d'atles electrònic
Enric Camps i Soria, Violant Martí i Casas
51
 Revista Catalana de Geografia
Agricultura tradicional y desarrollo capitalista. El ejemplo de la agricultura de Canarias
Eugeni Burriel
30
 Revista Catalana de Geografia
Els Pirineus : una serralada de col·lisió continental
Josep Anton Muñoz de la Fuente, Pere Santanach i Prat
30
 Revista Catalana de Geografia
El pla de carreteres de Catalunya
Luis Lago i Meléndez
28
 Revista Catalana de Geografia
La geoinformació: Una necessitat creixent
Jaume Massó Cartagena, Marc Torres Saura, Ana Valenzuela
28
 Revista Catalana de Geografia
Un nou paisatge urbà : la casa bloc
Núria Postico i Soler, Rosa Maria Murtra i Bellpuig
28
 Revista Catalana de Geografia
El mapa geogràfic 1: 100 000: Un projecte cartogràfic institucional a Catalunya (1914-1941)
Maria Carme Montaner i Garcia
26
 Revista Catalana de Geografia
Procesos de geocodificación urbana: Los casos de São Paulo y Barcelona
Reinaldo Paul Pérez Machado
24
 Revista Catalana de Geografia
Aspectes del modelat glacial i periglacial a la Vall de Son
Josep Ventura i Roca
24
 Revista Catalana de Geografia
Anton van den Wyngaerde. Una primera aproximació a la seva obra manuscrita
Montserrat Galera i Monegal
23
 Revista Catalana de Geografia
La recuperació dels límits municipals històrics. Conveni DGAP-ICC (2005-2011)
Jaume Massó Cartagena, M. Torres, M. M. Jiménez
20
 Revista Catalana de Geografia
Toponímia meteorològica a Montserrat, el Montseny i els seus encontorns
Ramon Pascual i Berghaenel, Miquel Soro i Martí
20
 Revista Catalana de Geografia
Els parcs de les Rocalloses canadenques : la immensitat del gran nord
Rosa Serrano i Centelles
19
 Revista Catalana de Geografia
Les transformacions de l'espai a Castelldefels
Alexandra Habsburgo Satzger
18
 Revista Catalana de Geografia
Descobrint com apareixerà Catalunya a ulls de l'ERS-1
F. Dente, M.R. Toma, A. Farina, F. Vinelli
18
 Revista Catalana de Geografia
La casa rural i l'arquitectura tradicional menorquina
Tomás Vidal Benito
18
 Revista Catalana de Geografia
Història de la vegetació al Pla de Barcelona en els darrers 9000 anys. Anàlisi pol·línica de l'antic Estany de Cagalell (DR-1)
Santiago Riera i Mora
18
 Revista Catalana de Geografia
La camanchaca.Captacions d'aigua al desert d'Atacama
Francesc Lleal i Galceran
18
 Revista Catalana de Geografia
Recopilació de la documentació de delimitació municipal de Catalunya
Maria Isabel Ticó i Duran, María Antonia García Martínez
17
 Revista Catalana de Geografia
La Alpujarra
Joaquín Bosque Maurel
17
 Revista Catalana de Geografia
Les glaceres rocalloses pirinenques
Montserrat Martí i Soler, David Serrat i Congost
17
 Revista Catalana de Geografia
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona
17
 Revista Catalana de Geografia
Modelització de la ionosfera i la protonosfera a partir del sistema de posicionament global (GPS)
Fernando Vicario Arjona, Jaume Sanz i Subirana, Manuel Hernández Pajares, José Miguel Juan Zornoza, Antoni Rius i Jordan
16
 Revista Catalana de Geografia
Els autobusos a Barcelona. Primers intents de constitució d'una xarxa (1906-1918)
Albert Gonzàlez Masip
16
 Revista Catalana de Geografia
El cens de 1595. Bisbats de Solsona, Vic i Alt Urgell
Antoni Simon Tarrés, Ramon Alberch i Fugueras
16
 Revista Catalana de Geografia
«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »