Els 30 articles més consultats al 2006

Institut d'Estudis Catalans

Consultes
"Scleroderma domestica" Latreille 1809, (Hymenoptera, Bethylidae), un patógeno accidental no parásito para el hombre
Josep Joaquim Pérez de Gregorio, Oleguer Escolà Boada, Xavier Jeremias
53
 Sessió Conjunta d'Entomologia
El Call de la Ciutat de Mallorca a l'entorn de 1350 : espai urbà i població
Margalida Bernat i Roca
45
 Tamid
Ecología de las especies de "Scaurus" Solier, 1836 en el sudeste ibérico (Coleoptera, Tenebrionidae)
Eduardo Galante, M. Carmen Cartagena
33
 Sessió Conjunta d'Entomologia
Separació de fet i drets viduals abintestat: una relectura : comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'1 d'abril de 2004
Jordi Ribot i Igualada
27
 Revista Catalana de Dret Privat
La Predicació del cristianisme als jueus de Cervera (1339-1492)
Josep M. Llobet i Portella
26
 Tamid
Nova aproximació a la cronologia del cementiri jueu de Montjuïc (Barcelona)
Jordi Casanovas i Miró, Xavier Maese i Fidalgo
24
 Tamid
"Leptoglossus occidentalis" Heidemann., 1910, hemípter neàrtic trobat a Catalunya (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae)
Jordi Ribes, Oleguer Escolà Boada
18
 Sessió Conjunta d'Entomologia
Biologia de dues espècies minadores de la fulla de "Robinia pseudoacacia" a Catalunya (Lepidoptera: Gracillariidae)
Elisenda Olivella
17
 Sessió Conjunta d'Entomologia
No t'emocionis...escolta! L'ús de la música en l'educació emocional
Josep Gustems Carnicer, Caterina Calderón Garrido
16
 Revista Catalana de Pedagogia
"Espanya tal com és", de Valentí Almirall. Noves dades de l'assaig crític més destacat de la Restauració (1885)
Josep M. Figueres
13
 Treballs de Comunicació
Dades addicionals sobre els hemípters terrestres de la reserva natural de Sebes i meandre de Flix i el seu entorn, Ribera d'Ebre (Heteroptera)
Jordi Ribes, Eva Ribes, Pere Josep Jiménez
13
 Sessió Conjunta d'Entomologia
Notes per a un debat sobre el lloc de l'educació moral i cívica a l'escola
Josep M. Puig Rovira
12
 Revista Catalana de Pedagogia
Homenatge a Josep Marull Gou
Josep Jané i Solà, Fabià Estapé, Antoni Serra Ramoneda, Enric Masó, Joan Clos
12
 Anuari de la Societat Catalana d'Economia
Salomó ben Adret, mestre de la llei jueva
Eduard Feliu
11
 Tamid
Fauna lepidopterològica de la Serra de les Gavarres (I)
Josep Joaquim Pérez de Gregorio, M. Rondós
11
 Sessió Conjunta d'Entomologia
Democràcia i participació a l'estudi de pedagogia de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG: somnis, utopies i realitats
Salomó Marquès i Sureda, Jordi Feu i Gelis
10
 Revista Catalana de Pedagogia
Les presumpcions de donació del deutor concursat al seu cònjuge : a propòsit de l'article 78.1 de la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
Lídia Arnau Raventós
10
 Revista Catalana de Dret Privat
Gea, flora et fauna- Notes breus (Flora): Atropa baetica Willk.: una nova espècie per a la flora dels Països Catalans
Jordi Beltran Garcia, Ferran Royo Pla
10
 Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Gea, flora et fauna- Notes breus (Flora): Noves dades sobre orquídies de les comarques del Bages i el Berguedà (Catalunya)
Jordi Vila, Josep Fàbrega
10
 Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Eiximenis i la tradició profètica
Robert E. Lerner
9
 Llengua i literatura
Gea, flora et fauna- Notes breus (Fauna): Una nova població de nàiades (Unio aleroni) a la conca del Llobregat
Eulàlia Comas, Josep Maria Mallarach i Carrera
8
 Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Preu just, opció i rescissió per lesió : comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de maig de 2003
Esteve Bosch Capdevila
8
 Revista Catalana de Dret Privat
Nova aproximació a la simplificació de grups consonàntics finals en català
Clàudia Pons Moll
8
 Llengua i literatura
Escoltar el rostre de l'altre: reflexions sobre l'educació en valors ètics
Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Educació en Valors
8
 Revista Catalana de Pedagogia
Relacions interpersonals, educació moral i prevenció de la violència contra les dones
Montserrat Moreno Marimón, José Hernández Mayor, Genoveva Sastre Vilarrasa, Alba González Castellví
8
 Revista Catalana de Pedagogia
Un Evangeliari col·lectari medieval de la Cartoixa de la Valldemossa
Gabriel Seguí i Trobat
8
 Miscel·lània litúrgica catalana
El Jove poeta que no sabia què és amor. Safo, Leopardi i Baudelaire a les primeres Estances de Carles Riba
Jordi Malé i Pegueroles
7
 Llengua i literatura
«Els 30 articles més consultats al 2007