Carhus Plus+: Nivell D

Issn paper Issn electrònic Títol de la revista
 
2014-1416 Anuari de filologia. Literatures contemporànies
2014-1408 Anuari de filologia. Estudis de lingüística
2014-1386 Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia
2464-6384 2014-5039 Obra digital: revista de comunicación
0212-3819 2385-362X Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre
2014-3060 Movimiento humano
2013-9063 Pedagogia i Treball Social: revista de ciències socials aplicades
2013-8857 Journal of Conflictology
2014-0304 2014-0444 Comunicació: revista de recerca i d'anàlisi
1133-0341 2340-3802 Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
2013-150X 2013-7001 Paradigmes: economia productiva i coneixement
2013-9462 2014-4814 Mascançà: revista d'estudis del Pla d'Urgell
1130-0272 2385-3670 Finestrelles
1136-5781 2013-9470 Lectora: revista de dones i textualitat
2013-4118 2014-8151 Sylloge epigraphica Barcinonensis: SEBarc
1138-4573 2340-7751 Ull crític, L'
1886-5542 Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad
0403-2616 2339-6105 Arraona: revista d'història
2013-1666 2013-9640 Actes d'història de la ciència i de la tècnica
1699-7549 Astrolabio: revista internacional de filosofia
2013-1755 2013-1720 Educació química
1988-723X Revista Borja. Revista de l'Institut Internacional d'Estudis Borgians
2462-6813 1988-1088 Studia aurea: revista de literatura española y teoría literaria del Renacimiento y Siglo de Oro
1988-5105 Observar
1134-7643 2339-9783 Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral
1130-4235 2340-4787 Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica
1988-2963 1611: revista de historia de la traducción
2013-0384 2013-7400 Quaderns del Museu Episcopal de Vic
1134-7724 2013-052X Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
1579-2617 2014-7694 Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación
1132-9823 2340-4809 Millars: espai i història
1133-6455 2014-6795 Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya
1886-5887 Revista de bioética y derecho
1138-2465 2014-2781 Revista Catalana de Seguretat Pública
1139-2169 2386-7310 Territoris
1135-3058 2339-9805 Barcelona quaderns d'història
1138-1310 2340-4922 Tiempos de América: revista de historia, cultura y territorio
1139-1219 2340-4930 Dossiers feministes
1132-8231 2340-4795 Asparkía: investigació feminista
1138-4336 2385-4782 Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat
1888-3621 2013-7958 Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament
1132-9157 2385-3484 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
0211-2663 2339-8868 Revista de Girona
0212-6443 1886-1032 Rella, La
1136-3711 2339-9775 Ars Brevis
0212-3169 2386-7272 Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia
0213-4640 2385-3190 Cota zero: revista d'arqueologia i ciència
1578-0007 Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales
1697-4506 1132-6751 DUODA: estudis de la diferència sexual
1139-9759 2385-5002 Comprendre: Revista catalana de filosofia
1132-6581 2014-6310 Revista d'etnologia de Catalunya
0048-7708 2385-474X Revista de geografia
0214-8846 2385-4634 Reduccions: revista de poesia
1578-1356 2385-3204 Cuadernos de Arqueología Mediterránea
1697-5928 LSC– Llengua, societat i comunicació
1697-6770 2339-9813 Beceroles: lletres de llengua i literatura
1138-3305 2340-5007 Trípodos. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.
1696-2672 1885-2580 Ebre 38: revista internacional de la Guerra Civil, 1936-1939
1885-1541 UOC Papers: revista sobre la societat del coneixement
1133-2190 2014-0037 Treballs de la Societat Catalana de Geografia
1131-5687 2014-0029 Treballs de Comunicació
1578-7559 Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació
1889-5891 2385-7951 Temes de disseny
1138-5561 2013-4029 Tamid
1578-5300 2014-0010 Revista de Dret Històric Català
1136-8527 2013-5149 Revista Catalana de Sociologia
1695-5641 2013-9594 Revista Catalana de Pedagogia
1578-5297 2013-3960 Revista Catalana de Musicologia
1886-4791 2385-4642 Resclosa, La
1135-6014 2385-457X Recerca
1135-9730 2014-8828 Quaderns d'Italià
1135-934X 1885-4516 Quaderns d'història de l'enginyeria
1130-183X 2013-9985 Periodística: revista acadèmica
0213-0742 2013-4010 Miscel·lània litúrgica catalana
0214-0349 1699-521X Item: revista de biblioteconomia i documentació
0213-6643 2013-9519 Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica
1575-2275 Digithum
1132-6107 2013-3413 DCidob
2340-3241 2339-9864 Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
0211-9811 2013-9535 Arxiu de textos catalans antics
0211-9722 2013-9314 Aplec de treballs
1130-4375 2013-9551 Anuari de la Societat Catalana d'Economia
1130-4383 2013-9543 Anuari de la Societat Catalana de Filosofia
2014-1394 Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes
2014-8526 2014-8534 Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal
1136-5773 2014-8860 Anuario Lope de Vega
1139-028X 1139-028X Datatèxtil
1130-5150 2339-6997 Plecs d'història local
2014-1572 2014-1564 Journal of Catalan Intellectual History = Revista d'història de la filosofia catalana
2339-7691 2014-1912 Acta Artis: Estudis d'Art Modern
1575-0914 2385-765X IDEES. Revista de temes contemporanis
2171-3731 2462-6457 Her&Mus. Heritage & Museography